Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Første RADS-vejledning på vej for CLL

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins fagudvalg for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er blevet sendt tilbage til arbejdsbordet for at foretage de sidste præciseringer, inden den første behandlingsvejledning for CLL bliver sendt ud.

Læs mere ...

Udskriv Email

Keytruda godkendt til Hodgkin lymfom

Europa-Kommissionen har godkendt PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) til behandling af patienter med recidiverende svær behandlelig klassisk Hodgkin lymfom, som ikke har reageret på stamcelletransplantation og brentuximab vedotin (BV) eller dem, der ikke kan transplantateres og har ikke reageret på BV.

Læs mere ...

Udskriv Email

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medlemmer af Medicinrådet må ikke rejse med firmaer

Medicinrådet har vedtaget en række regler for habilitet, som blandt andet betyder, at medlemmer af et fagudvalg ikke må rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling, eller er konkurrent til et firma, som har sager under behandling.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift