Keytruda viser lovende resultater mod Hodgkin lymfom

EHA: Tidlige data indikerer, at Keytruda (pembrolizumab) måske kan mindske risikoen for, at unge med Hodgkin lymfom og dårlig respons på førstelinjebehandling får behov for stråleterapi.

En af de store udfordringer ved Hodgkin lymfom er, hvordan man håndterer patienter, der responderer dårligt på førstelinje-kemoterapi. Patienterne har højere risiko for tilbagefald, og det kan blive nødvendigt med en intensivering af behandlingen med endnu hårdere kemoterapi og stråleterapi, hvilket øger risikoen for alvorlige bivirkninger – også senere i livet. Derfor pågår der en række studier på både voksne og børn med Hodgkin lymfom, hvor man med forskellige midler forsøger at undgå den hårde opfølgende behandling.

På EHA 2022 blev der præsenteret data fra gruppe 2 i fase II-studiet KEYNOTE-667 (abstract #S204), hvor man har forsøgt at give PD-L1-hæmmeren pembrolizumab til unge med dårlig tidlig respons på kemoterapi.

Resultaterne er langt fra modne, men de indikerer, at tilføjelsen af immunterapi kan have en gavnlig effekt. Ved en median opfølgning på 9,6 måneder var 68 procent af patienterne PET-negative og kunne derfor undgå strålebehandling.

”Studiet viser, at man med immunterapi måske kan undgå en del strålebehandling, hvilket er positivt, da strålebehandling kan give langtidsbivirkninger hos børn og unge. Men det er meget tidlige resultater baseret på få patienter, så vi ved ikke, om responset er varigt, eller om behandlingen reducerer risikoen for langtidsbivirkninger. Vi ved heller ikke om bivirkninger til pembrolizumab på sigt er mere omfattende end moderne stråleterapi, som er mere skånsom,” siger Tarec Christoffer El-Galaly, professor og overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital. Han er ikke selv involveret i studiet.

Værd at bygge videre på

Selvom resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed, mener Tarec Christoffer El-Galaly at de lægger op til yderligere undersøgelser.

”Resultaterne er værd at bygge videre på. Vi leder efter en mere effektiv og skånsom behandling til patienter, som responderer dårligt eller langsomt på førstelinjebehandlingen,” siger overlægen.

”Studiet ligger i tråd med andre forsøg med voksne Hodgkin-patienter. Her handler de fleste studier om enten at mindske behandlingsintensiteten for patienter, som har god respons, eller om at øge intensiteten på en skånsom måde hos dem, som har dårligere respons.”

Kan potentielt forbedre respons

Gruppe 2 i KEYNOTE-667 bestod af 30 unge Hodgkin-patienter med dårlig tidlig respons på kemoterapi – nærmere bestemt kombinationen vincristin, etoposid, prednison og doxorubicin (OEPA). Efter induktionsbehandling modtog patienterne konsoliderende behandling bestående af fire serier cyclophosphamid, vincristin, prednison og dacarbazin (COPDAC-28) plus pembrolizumab hver tredje uge og derefter 17 serier vedligeholdelsesbehandling med pembrolizumab hver tredje uge. Efter den konsoliderende behandling blev der givet strålebehandling til PET-positive, men ikke til PET-negative.

Ved data cut-off var 25 ud af 30 patienter responsevalueret, og 17 af de 25 var PET-negative (68 procent). Der opstod bivirkninger hos 77 procent af patienterne, og 47 procent fik behandlingsrelaterede bivirkninger. 20 procent fik grad 3+-bivirkninger.

Forskerne konkluderer på baggrund af de foreløbige resultater, at ”pembrolizumab i kombination med COPDAC-28-konsolideringsbehandling var veltolereret og resulterede i, at 68 procent af patienterne havde et PET-negativt respons ved kemoterapiens afslutning og dermed blev skånet for strålebehandling. Disse tidlige data tyder på, at tilføjelse af pembrolizumab potentielt kan forbedre responset i denne undergruppe af højrisikopatienter.”

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether