Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Fra murstensløs model: Nu er fase 1-enheden i Odense helt på plads

Frem til i dag har afprøvningen af eksperimentelle first-in-human-lægemidler på Hæmatologisk Afdeling X i Odense foregået side om side med anden protokolleret og konventionel terapi, men nu har fase 1-enheden endelig fået tildelt sine egne lokaler. Det er et vigtigt skridt i forhold til at tiltrække nye samarbejdspartnere og kunne tilbyde en bredere palet af nye behandlinger fremover, siger centrets leder.

Metformin medfører tilsyneladende nedsat risiko for at udvikle MPN

Det antidiabetiske lægemiddel metformin lader til at beskytte imod udviklingen af myeloproliferativ neoplasi (MPN), viser nyt dansk case-kontrolstudie. Den forebyggende effekt kan genfindes i alle subgrupper, og den er mest udtalt blandt personer, som har taget metformin i mere end fem år.

En betydelig del af AML-patienter over 80 år har gavn af VEN-HMA

Standardbehandlingen med Venclyxto (venetoclax) kombineret med et hypomethylerende stof (HMA) er en sikker og effektiv strategi for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) mellem 80 og 90 år, viser nyt studie. Og for omkring hver fjerde patient forlænger behandlingen overlevelsen.

LBCL-patienter med tilbagefald efter CD19 CAR-T-celleterapi klarer sig dårligt

Der findes aktuelt ingen standardbehandlinger til patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL), som ikke responderer på eller som får tilbagefald efter, at de er blevet behandlet med CD19 CAR-T-celleterapi i anden linje (2L). Patienterne klarer sig generelt dårligt, viser en ny post hoc-analyse fra ZUMA-7-studiet. 

ASH RC og FDA vil skabe rammer for bedre brug af real world-data om SCD

ASH Research Collaborative (ASH RC) og Reagan-Udall Foundation under FDA har lanceret et nyt real world-evidens konsortium for seglcellesygdom (SCD). Formålet er at udvikle konsensus om, hvordan klinikere bedst anvender real world-data til forskning og forbedring af behandlingen af SCD-patienter.  

Medicinrådet siger ja til ny behandling mod avanceret systemisk mastocytose

På onsdagens møde anbefalede Medicinrådet enzymhæmmeren Ayvakyt (avapritinib) som monoterapi til patienter med aggressiv systemisk mastocytose (ASM), systemisk mastocytose med associeret hæmatologisk neoplasma (SM-AHN) eller mastcelle-leukæmi (MCL), som har fået sygdomsforværring eller bivirkninger efter behandling med mindst én tidligere systemisk behandling.

Dansk studie sår tvivl om effekten af lenalidomid-vedligeholdelse til yngre MM-patienter

Yngre myelomatosepatienter ser ikke ud til at have gavn af vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid efter højdosis melphalan og autolog stamcelletransplantation (HDM-ASCT), viser det overraskende resultat fra et nyt dansk real world-studie. Resultat sår tvivl om behandlingens effekt i klinisk praksis, vurderer studiets sidsteforfatter. 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether