Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


Det er et meget interessant design, hvor indgiften af celler fordeles over dage og hvor der senere gives booster-dosis. Det kan både have medført større effekt og mindre toksicitet af de første step-up doser. Det bliver meget spændende at se, hvor godt effekten persisterer,” siger Niels Abildgaard.

Første europæiske CAR T-celleterapi mod fremskreden myelomatose viser flotte responsrater

EHA: Samtlige patienter med relapseret/refraktær (r/r) myelomatose (MM), som blev behandlet med den eksperimentelle CAR T-celleterapi ARI0002h responderede på behandlingen, viser opdaterede resultater fra CARTBCMA-HCB-01-studiet.

studiet blev 30 patienter med r/r MM behandlet med ARI0002h. Alle patienterne responderede på behandlingen, og 90 procent opnåede minimum et meget godt partielt respons (VGPR). Undersøgt med følsom flowcytometri på knoglemarven dag +100 var 92 procent af 26 undersøgte negative på minimal restsygdom (MRD). Ved den mediane 16-måneders opfølgning var 53 procent af patienter i live og i fortsat remission. Det er meget interessante resultater, vurderer Niels Abildgaard, professor og specialeansvarlig overlæge på Hæmatologisk Afdeling X ved Odense Universitetshospital.

”Selvom kohorten på 30 behandlede patienter ikke er så stor, er der tale om særdeles interessante og lovende fund. Det er et meget interessant design, hvor indgiften af celler fordeles over dage og hvor der senere gives booster-dosis. Det kan både have medført større effekt og mindre toksicitet af de første step-up doser. Det bliver meget spændende at se, hvor godt effekten persisterer,” kommenterer han i en mail til Hæmatologisk Tidsskrift.

Studiet tillod såkaldt ”bridging therapy”, og CAR T-celleterapien blev givet fraktioneret. De første ARI0002h-doser blev administreret i tre tempi (10%/30%/60%) af i alt 3 x 10CAR+ celler/kg med mindst 24 timer mellem hver infusion. De patienter, som responderede på den første dosis ARI0002h, og som ikke oplevede alvorlige komplikationer i forbindelse med behandlingen, modtog endnu en dosis CAR-T-celleterapi (3x106 CAR+ celler/kg) fire måneder efter den første infusion.

Resultater fra CARTBCMA-HCB-01 blev præsenteret på Presidential Symposium lørdag d. 11. juni på EHA.

Ingen neurologiske bivirkninger

Bivirkningsprofilen ved ARI0002h er, ifølge forskerne bag studiet, favorabel. Især fremhæves det i abstractet, at ingen patienter fik neurologiske bivirkninger relateret til behandlingen. Data viser, at >70 procent af de bivirkninger, der blev registreret, var cytokin release syndrom (CRS), men ingen patienter fik CRS grad 3 og 4. 

”Dette er en meget favorable bivirkningsprofil. Meget lovende, at der ikke endnu er set neurologisk toxicitet, som er det mest frygtede ved CAR T-behandling. Det er også meget positivt, at det ikke er set svære grader af CRS. Igen, den fraktionerede indgift kan være gunstig også på bivirkningssiden,” kommenterer Niels Abildgaard.

Andre bivirkninger inkluderede neutropeni, anæmi og trombocytopeni.

Booster-infusion har effekt

CARTBCMA-HCB-01 er et spansk fase II-studie, som gennemførtes på fem centre. Studiet har undersøgt effekt og sikkerhed ved behandling med CAR-T-celleterapien ARI0002h. ARI0002h er en autolog stamcelleterapi bestående af et 4-1BB co-stimulerende domæne, der potenserer T-cellernes respons, samt et antigenbindende domæne, der targeterer BCMA-proteinet på overfalden af tumorcellerne.

Studiet inkluderede 35 patienter i alderen 18-75 år med r/r MM. Heraf måtte fem patienter udgå på grund af progression eller død, inden de havde modtaget ARI0002h. Det var et inklusionskrav, at patienterne skulle have fået ≥to tidligere behandlingsregimer (herunder en proteasomhæmmer, et immunmodulerende stof og et anti CD38-stof), og var refraktære over for den seneste behandling, de havde fået. Patienterne blev konditioneret med kemoterapi (cyklofosfamid og fludarabin), inden de fik CAR-T-celleterapien (trex10 seks/kg CAR+ celler). Den første ARI0002h-dosis blev administreret i tre tempi (10%/30%/60%) med mindst 24 timer mellem hver infusion. Den anden dosis CAR-T-celleterapi (trex10 seks CAR+ celler/kg) blev givet fire måneder efter første infusion.   

Studiets primære endepunkt var samlet responsrate (ORR) i løbet af de første tre måneder efter den første infusion, samt andelen af cytokin release syndrom (CRS) og/eller neurologisk toksicitet i løbet af de første 30 dage. 

Data viser, mediane CAR-T-celleproduktionstid var 11 dage med en 100 procent manufakturerings-succes, og patienternes mediane tid til første respons var én måned. Den samlede overlevelse (OS) var ikke nået, og 16-måneders OS-raten var 80 procent. 29 procent af patienterne opnåede et bedre behandlingsrespons efter anden infusion med CAR-T-celler.

 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether