Medicinrådet afviser oral Onureg mod AML

Selvom Medicinrådet vurderer, at vedligeholdelsesbehandling med oral Onureg (azacitidin) kan forlænge livet for nogle patienter med akut myeloid leukæmi (AML), som har opnået komplet remission og ikke er kandidater til hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT), anbefaler rådet ikke behandlingen.

Beslutningen blev truffet på et møde den 15. juni.

I anbefalingen lyder det, at vedligeholdelsesbehandling med oral Onureg kan udskyde tiden til sygdomstilbagefald og forlænge livet for nogle patienter sammenlignet med nuværende praksis (behandlingsfri observation), påpeger rådet, at behandlingen også giver bivirkninger (typisk kvalme, opkast og diarré samt neutropeni, trombocytopeni og anæmi). Samlet set lyder Medicinrådets vurdering, at omkostningerne til vedligeholdelsesbehandling med oral Onureg er for høje i forhold til den forventede effekt.

I Danmark diagnosticeres cirka 275 nye tilfælde af AML per år, og cirka 40 af dem  er kandidater til vedligeholdelsesbehandling med oral Onureg.

Giver næsten 10 måneder længere levetid

Medicinrådets vurdering er baseret på QUAZAR AML-001-studiet, som er et randomiseret, dobbeltblindet fase III-studie. I alt var 472 patienter inkluderet i studiet, hvoraf 238 fik oral Onureg, og 234 fik placebo. Studiet inkluderede patienter med de novo eller sekundær AML, som var over 55 år og klassificeret med medium eller dårlig cytogenetisk risikoprofil. Patienterne var i deres første komplette remission efter induktionsbehandling med eller uden konsoliderende behandling og var ikke kandidater til HSCT. Omkring halvdelen af patienterne havde stadig målbar restsygdom (MRD), selvom de var i komplet remission, mens den anden halvdel ikke havde målbar sygdomsaktivitet (MRD-negative).

Efter median 42,1 måneders opfølgningstid var den mediane samlede overlevelse (OS) 9,9 måneder længere med oral Onureg sammenlignet med placebo; 24,7 måneder med Onureg og 14,8 måneder med placebo (HR: 0,69). To-årsoverlevelsen var hhv. 51 procent og 37 procent med Onureg og placebo.

Den mediane relapsfri overlevelse (RFS) var forlænget med 5,3 måneder med oral Onureg i forhold til placebo (10,2 måneder mod 4,8 måneder (HR: 0,65). Efter to års opfølgning var flere patienter relapsfri med oral Onureg sammenlinget med placebo (27 procent mod 17 procent).

I alle undersøgte subgrupper peger data i retning af, at oral Onureg kan forlænge RFS og OS, lyder det i Medicinrådets gennemgang af studiet. Subgruppeanalyserne tyder desuden på, at effekten af oral Onureg kan være større hos patienter, som har målbar restsygdom (MRD-positive) og hos patienter, som kun har fået én tidligere kemoterapibehandling. Studiet er dog ikke designet til at finde en forskel mellem grupperne, og data på subgruppeniveau er derfor usikkert, påpeger Medicinrådet.

Flere bivirkninger men lige så god livskvalitet

Rådet påpeger desuden, at flere patienter oplevede uønskede hændelser med oral Onureg sammenlignet med placebo, herunder også flere alvorlige uønskede hændelser (33,5 procent mod 25,3 procent). De mest hyppige uønskede hændelser var gastrointestinale (kvalme, opkast og diarré) og hæmatologiske (neutropeni, trombocytopeni og anæmi). Den mest hyppige alvorlige hændelse var infektion. De uønskede hændelser førte til dosisreduktion og ophør af behandling i flere patienter behandlet med Onureg end med placebo (dosisreduktion: 15,7 procent mod 2,6 procent mod; behandlingsophør 13,1 procent mod 4,3 procent).

Behandlingstiden med Onureg var mediant dobbelt så lang som med placebo (mediant 12 cykler mod seks cykler), og data for uønskede hændelser bør derfor vurderes i lyset af det, lyder det fra Medicinrådet.

I QUAZAR AML-001-studiet sås ingen betydende forskelle i livskvalitet mellem Onureg og placebo henover studiets opfølgningstid.

Onureg (azacitidin) findes også i subkutan og intravenøs formulering. Onureg påvirker udtrykket af gener, der regulerer tumorsuppression og cellecyklus. Oral Onureg gives med det formål at forlænge tiden til sygdomstilbagefald og død efter opnået komplet remission.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)