Ekspert om ny genterapi til β-talassæmi og seglcelleanæmi: Det er meget imponerende data

Andreas Glenthøj

EHA: Genterapien exagamglogene autotemcel (exa-cel) har potentiale til at blive den første CRISPR/Cas9-baserede terapi, der kan kurere alvorlig transfusionsafhængig β-talassæmi og seglcelleanæmi, viser analyser af data fra de første 75 patienter inkluderet i CLIMB-111 og CLIMB-121-studierne.

Andreas Glenthøj, overlæge og leder af det danske center for hæmoglobinsygdomme, kalder resultaterne for meget imponerende, og spår genterapien et stort potentiale. 

Efter infusion med en enkelt dosis exa-cel (tidligere kendt som CTX001) kunne 42 ud 44 patienter med transfusionsafhængig β-talassæmi (TDT) undvære blodcelletransfusioner, mens samtlige 31 patienter med seglcelleanæmi (SCD) ikke længere fik vasookklusive kriser (seglcellekriser). Data viser desuden, at de to TDT-patienter, som fortsat fik transfusioner ved data-cutoff i februar 2022, havde opnået en henholdsvis 75 procent og 89 procents reduktion i transfusionsbyrden efter infusion med exa-cel.

”De data, vi fik præsenteret, var meget imponerende. Vi har at gøre med meget alvorlige og livslange sygdomme. Patienterne har en dårlig livskvalitet, kortere livslængde, en lang række komplikationer, og deres behandlingskrav til sundhedsvæsenet er omfattende. Så det er rigtig opløftende at se data, der viser, at vi i fremtiden kan give patienter, der ikke er kandidater til knoglemarvstransplantation, genterapi, der efter alt at dømme funktionelt kan kurere dem,” siger Andreas Glenthøj.

Andreas Glenthøj overværede præsentationen af de overbevisende data fra CLIMB-11 og CLIMB-121, som blev fremlagt på en Late Breaking Abstract oral session søndag på EHA.

En funktionelt kurativ behandling

Exa-cel virker ved at reaktivere det føtale hæmoglobin (HbF) via ex vivo CRISPR/Cas9-geneditering af en region på BCL11A-genet, der har at gøre med produktion af røde blodlegemer, i autologe CD34-positive blodstamceller (HSPC). Et øget HbF-niveau er associeret med en langt bedre prognose for patienter med TDT og SCD.

Ved data-cutoff var median follow-up i CLIMB-111-studiet 12,3 måneder (1,2-37,2 måneder). Data viser, at patienternes HbF-niveau i gennemsnit var øget til >11 g/dL tre måneder efter infusion, og herefter vedblev at ligge stabilt på det niveau. Et normalt hæmoglobin-niveau klassificeres som ≥ 9 g/dL. I CLIMB-121 var patienternes HbF-niveau steget med 20 procent efter tre måneder og 40 procent efter fire måneder, hvorefter det lå stabilt. Ingen patienter fik længere seglcellekriser.

I begge studier var andelen af CRISPR/Cas9-editerede BCL11A-alleller stabile mere end et år efter infusion, hvilket vidner om en succesfuld editeringsproces, og mulighed for varigt respons.

”Det er svært at kalde en behandling for kurativ, hvis den ikke ’retter’ den genfejl, som er ophav til en sygdom. Det er derfor, at jeg i tilfældet her, siger, at exa-cel ser ud til at være ’funktionelt kurativ’. Den reaktiverer dannelsen af det hæmoglobin, patienterne dannede i fostertilværelsen, så de får et hæmoglobinniveau, der er sammenligneligt med niveauet hos raske,” siger Andreas Glenthøj.

Data fra CLIMB-111 og CLIMB-121 viser, at exa-cel ikke var associeret med uforudsete bivirkninger, og de bivirkninger, der blev registreret, var håndterbare.

”Den generation af genterapier, som er langt fremme i udviklingen nu her, har en del bivirkninger, fordi patienterne skal konditioneres med kemoterapi for at komme af med den gamle knoglemarv, inden genterapien kan induceres. Til trods for kemoterapien var der ingen af patienterne i studierne, der udviklede sekundær malignitet. Det var bemærkelsesværdigt, at tiden til neutrofil engraftment var relativt lang, men det førte heldigvis ikke til alvorlige infektioner hos patienterne. Så set i lyset af, at genterapien kan gøre patienterne fri af deres sygdom resten af livet, så er bivirkningsprofilen relativ god,” siger Andreas Glenthøj. 

Godkendelse kan have lange udsigter
CLIMB-111 og CLIMB-121 har tidligere rapporteret data, som er publiceret i New England Journal of Medicine i januar 2021. Baseret på data fra studierne har FDA tildelt exa-cel Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT)-, Fast Track-Orphan Drug- og Rare Pediatric Disease-status, og EMA har tildelt genterapien – og Priority Medicines (PRIME)-status. Til trods for de mange indikationer på, at genterapien bliver spået et stort potentiale af de regulative myndigheder, så kan en ibrugtagning af produktet i Danmark godt have lange udsigter, vurderer Andreas Glenthøj. 

”På Rigshospitalet brugte vi tre år på at blive akkrediteret til at kunne behandle med Zynteglo, og så blev genterapien afvist af de lokale regulative myndigheder i Europa, og firmaet trak sig fra det europæiske marked. Så når det kommer til at spå om, hvornår vi ser en godkendelse af en genterapi til TDT og SCD, så er jeg varsom med at udtale mig. Mange patienter venter på de her behandlinger, og jeg vil ikke skuffe dem ved at love mere, end vi kan holde. Jeg tør dog godt at sige, at jeg er overbevist om, at det sker i min karriere – og at vi over de kommende år vil se talrige forsøg med genterapier til hæmoglobinopatier,” siger Andreas Glenthøj. 

Genterapi til hæmoglobinsygdomme har selvsagt et enormt potentiale for de patientgrupper, som terapierne er målrettet, men perspektivet er større end det, mener Andreas Glenthøj.

”Jeg tror, at genterapierne til patienter med hæmoglobinsygdomme vil fungere som et bevis for, at vi er i stand til funktionelt at kurere en række sygdomme på en sikker måde i et kommercielt setup. Det kan være med til at bane vejen for genterapi til patienter med mere sjældne sygdomme, hvor kommercialiseringsdelen aktuelt volder mange problemer. Forhåbentlig ser vi ind i en fremtid, hvor det bliver både lettere og billigere at administrere de her meget omkostningstunge behandlinger,” siger han. 

CLIMB-111 og CLIMB-121

CLIMB-111 har undersøgt effekt og sikkerhed af en enkelt dosis exa-cel i patienter med TDT. De 44 patienter havde en medianalder på 21,3 år, da de blev inkluderet i studiet. 26 ud af de 44 patienter havde β0/β0-genotype (eller lignende genotyper), og var derfor ikke kandidater til transplantation med hæmatopoietiske stamceller. I en toårig periode forud for inklusion i studiet havde patienterne i gennemsnit modtaget 36,0 blodtransfusioner årligt. Studiets primære endepunkt var andelen af patienter, der opnåede et normalt hæmoglobin-niveau (≥ 9 g/dL) uden blodcelletransfusioner i en periode på minimum 12 måneder efter infusion med exa-cel.

CLIMB-121 har undersøgt effekt og sikkerhed af en enkelt dosis exa-cel i patienter med SCD. De 31 patienter havde en medianalder på 22,5 år, da de blev inkluderet i studiet. I en toårig periode forud for inklusion i studiet havde patienterne i gennemsnit haft 3,9 alvorlige seglcellekriser årligt. Ved data-cutoff var den mediane follow-up efter infusion med exa-cel 9,6 måneder (2,0-32,3 måneder). Studiets primære endepunkt var andelen af patienter, der ikke længere oplevede seglcellekriser i en periode på minimum 12 måneder efter infusion med exa-cel.

CLIMB-111 og CLIMB-121 er nu lukket for inklusion, men CLIMB-131-studiet, der er designet som et longterm, open-label studie, følger patienterne fra CLIMB-111 og CLIMB-121 i op til 15 år efter, at de har modtaget en infusion med exa-cel. CLIMB-131 kommer desuden til at inkludere patienter fra yderligere to studier, CLIMB-141 og CLIMB-151.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)