Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Nye STARGLO-data bekræfter: Glofitamab plus GemOx forlænger OS i anden linje ved DLBCL

EHA: Columvi (glofitamab) plus kemoterapi øger overlevelsen signifikant sammenlignet med kemoimmunterapi hos patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som har fået mindst én tidligere behandlingslinje. Det bekræfter opfølgende resultater fra fase III-studiet STARGLO, som vil få indflydelse på, hvordan recidivsituationen håndteres hos patienter med DLBCL.

Overlæge om ECHO-studiet: Data blev oversolgt ved præsentationen på EHA

EHA: Tillæg af Calquence (acalabrutinib) til standard kemoimmunterapi (BR) øger den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant og viser trend mod forbedret samlet overlevelse (OS) hos patienter ≥65 år med ubehandlet mantle celle lymfom (MCL) sammenlignet med BR alene. Det er dog forhastet at konkludere, at acalabrutinib forlænger levetiden, siger overlæge Jacob Haaber Christensen.

PET-responstilpasset targeteret behandling løfter PFS markant i avanceret cHL

EHA: Tilpasning af behandling baseret på tidlige PET-scanninger løfter den progressionsfri overlevelse (PFS) markant for patienter med avanceret klassisk Hodgkin lymfom (cHL), der får et Adcetris (brentuximab vedotin)-holdigt regime i første linje. Det viser data fra fase II-studiet EORTC-1537-COBRA. Strategien kan spare de fleste patienter for intensiv kemoterapi.

Ny strategi forkorter vene-til-vene-tiden for CAR-T til patienter med fremskreden NHL

EHA: En ny point-of-care (PoC) fremstillingsmodel gør det muligt at behandle patienter med relaps eller refraktær non-Hodgkin lymfom (NHL) med et autologt CAR-T-celleprodukt blot én uge efter aferese. Nedbringelse af vene-til-vene-tiden sikrer friske celler, kan forebygge frafald samt forhindre sygdomsprogression.

Biomarkør-tilpasset behandling resulterer i favorable outcome ved højrisiko LBCL

EHA: Patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) opnår bedre overlevelse, hvis behandlingen stratificeres efter risikofaktorer, viser langtidsdata fra et nordisk fase II-studie. Patienter med visse biologiske højrisikofaktorer kan således med fordel behandles med mere intensiv kemoimmunterapi i første linje.

Nyt brentuximab-baseret kemoregime løfter PFS til hidtil usete højder i avanceret cHL

EHA: Det Adcetris (brentuximab vedotin)-baserede kemoregime BrECADD forhindrer flere tilbagefald og er umiddelbart mindre toksisk end standardbehandling med BEACOPP i første linje hos yngre patienter med klassisk Hodgkin lymfom (cHL) i avanceret stadie. Patienterne opnår progressionsfri overlevelses (PFS) efter fire år, som ikke er matchet i nogen tidligere studier.

Ny glofitamab-kombination bekræfter det store potentiale ved tilføjelse af co-stimulation

EHA: Tillæg af det antistoflignende fusionsprotein englumafusp alfa (CD19x4-1BBL) til det bispecifikke CD20xCD3-antistof Columvi (glofitamab) giver dybere og længere respons end glofitamab alene i fremskreden aggressiv B-celle non-Hodgkin lymfom (B-NHL), viser BP41072-studiet. Resultaterne bekræfter potentialet ved at tilføje co-stimulation til de bispecifikke antistoffer.

LBCL-patienter med tilbagefald efter CD19 CAR-T-celleterapi klarer sig dårligt

Der findes aktuelt ingen standardbehandlinger til patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL), som ikke responderer på eller som får tilbagefald efter, at de er blevet behandlet med CD19 CAR-T-celleterapi i anden linje (2L). Patienterne klarer sig generelt dårligt, viser en ny post hoc-analyse fra ZUMA-7-studiet. 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether