Adcetris-kombination viser OS-forbedring ved avanceret Hodgkin lymfom

Der er en større, signifikant forbedring i den samlede overlevelse (OS) hos voksne med tidligere ubehandlet stadie III/IV Hodgkin lymfom, som bliver behandlet med Adcetris-kombinationsterapi sammenlignet med standardbehandling.

Det viser resultater fra det randomiseret fase-III studie ECHELON-1, som dermed opfylder forsøgets sekundære endepunkt.

Ved en opfølgning på gennemsnitlig seks år havde patienter, der fik Adcetris-kombinationsbehandlingen en reduktion i risikoen for død på 41 procent. 

Kombinationsbehandlingen i studiet bestod af Adcetris plus doxorubicin, vinblastin og dacarbazin (A+AVD) sammenlignet med standardbehandling med doxorubicin, bleomycin, vinblastin og dacarbazin (ABVD).

Resultaterne bør give anledning til praksisændrende tiltag, hvor Adcetris-kombinationen fremover bør blive den nye standardbehandling, peger amerikanske hæmatolog Stephen Ansell på, der har stået for forsøget.

"De længerevarende opfølgningsdata fra ECHELON-1-studiet har væsentlig klinisk betydning, da dette forsøg repræsenterer et af kun to randomiserede frontlinjestudier i Hodgkin-lymfom i fremskreden stadium, der viser en samlet overlevelsesfordel for den eksperimentelle arm," siger han i en pressemeddelelse.

Studiet blev præsenteret ved årets ASCO-kongres 3.-7. juni i USA og vil også blive præsenteret på den kommende EHA-kongres, der foregår i den kommende weekend 9.-12. juni

Ingen nye bivirkninger

Ved en median opfølgning på 73 måneder forekom 39 og 64 OS-hændelser i henholdsvis A+AVD- og ABVD-grupperne. De estimerede seksårige OS-rater var 93,9 procent med A+AVD sammenlignet med 89,4 procent i ABVD-gruppen.

Sikkerhedsprofilen for Adcetris var i overensstemmelse med tidligere forsøg, og der blev ikke observeret nye bivirkninger.

I USA er Adcetris indikeret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet stadie III eller IV klassisk Hodgkin lymfom i kombination med AVD og til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet CD30-positiv trin IV Hodgkin lymfom i kombination med AVD i Europa. 

ECHELON-1-studiet er beslægtet med ECHELON-2-studiet, der tidligere har vist, at CHP (cyclophosphamide, doxorubicin og prednisolon) plus Adcetris (brentuximab vedotin) forlænger overlevelsen for patienter med avanceret CD30-positiv T-cellelymfom.

 

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether