Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Dansk studie sår tvivl om effekten af lenalidomid-vedligeholdelse til yngre MM-patienter

Yngre myelomatosepatienter ser ikke ud til at have gavn af vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid efter højdosis melphalan og autolog stamcelletransplantation (HDM-ASCT), viser det overraskende resultat fra et nyt dansk real world-studie. Resultat sår tvivl om behandlingens effekt i klinisk praksis, vurderer studiets sidsteforfatter. 

Medicinrådsformand om nye lenalidomid-data: Vi kommer til at diskutere en revurdering snarest

Nye danske data viser, at myelomatosepatienter tilsyneladende ikke har gavn af vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid efter højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation. Det er meget overraskende data, som vi kommer til at diskutere på et kommende rådsmøde med henblik på at vurdere, om vi skal sætte gang i en revurdering af anbefalingen, siger Medicinrådets formand.

CLL-lægemiddelrekommandation er rykket et skridt nærmere – men afklaringen lader vente på sig

I slutningen af april offentliggjorde Medicinrådet en omkostningsanalyse vedrørende ligestillede lægemidler til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Med analysen nærmer den længe ventede og omstridte lægemiddelrekommandation på området sig – og hermed svaret på, om Medicinrådet åbner op for targeteret førstelinjebehandling til den samlede patientpopulation.

FDA godkender endnu en genterapi mod hæmofili B

De amerikanske sundhedsmyndigheder FDA har godkendt genterapien Beqvez (fidanacogene elaparvovec-dzkt) som engangsbehandling til patienter med hæmofili B. Det er anden gang, at FDA giver grønt lys til en genterapi til hæmofili B – og prisen er også denne gang tårnhøj.

Tillæg af FLT3-hæmmer til azacitidin og venetoclax viser lovende effekt

Patienter med nydiagnosticeret FLT3-muteret akut myeloid leukæmi (AML) opnår hyppigt komplet respons, når de får tillagt FLT3-hæmmeren Xospata (gilteritinib) til standardbehandlingen med azacitidin og Venclyxto (venetoclax), viser nyt fase I/II-studie.   

Studie: Sikkert at behandle CLL-patienter med Venclyxto under coronapandemien

Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) i behandling med Venclyxto (venetoclax) havde generelt milde COVID-19-forløb, og hospitaliserings- og mortalitetsraten for disse patienter var lav sammenlignet med raten i den generelle CLL-population, viser data fra et dansk real world-studie. 

Regionerne fejlinformerer Sundhedsministeren om afslag på behandling

Danske Regioner vildleder sundhedsminister Sophie Løhde (V). Det sker i en redegørelse om regionernes praksis i at bruge det 7. princip – en praksis, som Løhde tidligere har kaldt ”dybt problematisk”. Redegørelsen kan nemt indeholde flere fejl, vurderer patienter, politiker og jurist. 

Mulighederne for at anke sager om ikke-anbefalet medicin er forskellige i de fem regioner

I nogle regioner findes der et ankesystem, hvor klinikere kan henvende sig, hvis de mener, at den regionale lægemiddelkomité har afvist en enkeltansøgning på et uberettiget grundlag. I andre regioner er der ikke en formel ankemulighed. Det er nok et af de områder, vi skal have set på, lyder det fra to komitéformænd.

Danske Regioner: Vores muligheder for at ensrette det syvende princip er begrænsede

Der er en række forskelle i de fem regioners måde at håndtere individuel ibrugtagning af medicinske behandlinger, der ikke er anbefalet af Medicinrådet. Danske Regioner opfordrer til større ensretning, men kan ikke selv gennemtrumfe ensretningen, skriver organisationen til Medicinske Tidsskrifter.

Sundhedskultur

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør

  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Jobannoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement, kontakt:
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Christina Alfthan - patientrettigheder

  Tilknyttede journalister

  Natacha Houlind Petersen - allround
  Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
  Berit Andersen – psykiatri
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Hani Abu-Khalil - allround
  Anne Westh - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Projektledere
  Susanne Greisgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Lisbet Møller Helweg
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether