Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

R-CHOP-kemoterapi mod lymfekræft øger risikoen for hjertesvigt 

Antracyklin, der indgår i kemoterapien R-CHOP til behandling mod lymfekræft, øger risikoen for hjertesvigt, og jo højere dosis, des større risiko. Det er vigtig viden set i lyset af, at flere og flere hjertesyge ældre får tilbudt den hårde kemo mod lymfekræft. 

CAR T øger overlevelsen hos helt små børn med B-ALL

Også de alleryngste patienter med refraktær/relaps B-celle akut lymfatisk leukæmi (r/r B-ALL) kan have gavn af CAR T-cellebehandling.

Krisemøde i dag: Dårlig trivsel i Kræftens Bekæmpelse

Trivslen blandt fire af Kræftens Bekæmpelses forskningsgrupper er så dårlig, at en konsulent er hyret ind til at finde årsagen og pege på en løsning. Konklusionen præsenteres på et krisemøde fredag.

Forskningschef: GDPR-reglerne bør laves om

GDPR-reglerne spænder ben for forskningen. Derfor bør de laves om. Det mener Kræftens Bekæmpelses forskningschef Mef Nilbert, hvis forskere har haft virkelig svært ved at løse deres opgaver siden, at EU satte persondataforordningen i kraft tilbage i 2017.

Lovende overlevelsesresultater: Brukinsa overgår Imbruvica

EHA: Brukinsa (zanubrutinib) forlænger den progressionsfri og samlede overlevelse sammenlignet med Imbruvica (ibrutinib) hos patienter med recidiverende eller refraktær kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL).

Sundhedsstyrelsen vil styrke indsatsen for børn og unge med kræft

Sundhedsstyrelsen har beskrevet en række visioner og en fælles retning for behandlingen af kræft hos børn og unge i Danmark i de næste 10-15 år.

Jesper Fisker: At vi ikke længere kan dele disse data går simpelthen ikke

Det er helt uholdbart, at Kræftens Bekæmpelses forskere ikke længere kan dele deres data, mener foreningens direktør Jesper Fisker om det faktum, at organisationens forskere ikke mere kan dele deres forskningsdata med eksterne forskere på lovlig vis. 

Jakavi har god effekt mod steroidrefraktær akut GVHD

EHA: Patienter med steroidrefraktær akut graft-versus-host sygdom (GVHD), som behandles med Jakavi (ruxolitinib) efter fejlslagen andenlinjebehandling, opnår høje responsrater.

Kræftmidlet pazopanib virker mod blødninger hos patienter med arvelig hæmoragisk telangiektasi

EHA: Angiogenese-hæmmeren pazopanib blev oprindeligt udviklet som et kræftmiddel og blev godkendt dertil af det europæiske lægemiddelagentur EMA i 2010.

Patienter med immun trombocytopeni lever længere end i 80’erne

EHA: Forbedret langtidsoverlevelse over tid. Det er, hvad patienter med blodsygdommen Immun Trombocytopeni (ITP) ifølge et dansk registerstudie har opnået de seneste 40 år. 

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os