Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Ny behandlingsmulighed i anden linje mod kronisk Graft-Vs-Host Sygdom

ASH: De primære resultater fra fase III-studiet REACH3 viser, at patienter med steroidrefraktær eller steroidafhængig kronisk Graft-Vs-Host Sygdom (cGVHD) responderer signifikant bedre på behandling med Jakavi (ruxolitinib) i anden linje, end de gør på anden bedst tilgængelig behandling (BAT).

Tranexamsyre forebygger ikke blødninger

ASH: Det har ikke profylaktisk effekt på store blødninger at behandle hæmatologiske patienter med tranexamsyre. Behandlingen er ikke bedre end placebo, viser nyt studie.

Venetoclax-studier bekræfter behov for bedre selektionsmarkører ved CLL

ASH: Niveauet af restsygdom (MRD) lader til at være en effektiv markør at justere behandlingen efter, antyder resultater fra studierne CAPTIVATE, CLARITY og MURANO.

Kombi af to bispecifikke antistoffer kan blive seriøs konkurrent til CAR-T

ASH: Et nyt studie tester det bispecifikke antistof glofitamab i kombination med endnu et eksperimentelt bispecifikt antistof, der targeterer CD19 på B-cellerne og 4-1 BBL på T-cellerne i patienter med Non-Hodgkins lymfom.

Nyt indeks skal sikre patienter med Burkitt lymfom en mere præcis prognose

ASH: Ved brug af de tilgængelige prognostiske redskaber er det ikke muligt nøjagtig at differentiere mellem høj- og lavrisiko patienter med Burkitt lymfom, hvilket betyder, at ikke alle patienter i denne gruppe får tilbudt den rette behandling. Et nyt indeks skal sikre, at patienterne fremadrettet får en mere præcis prognose.

CAR-T-celleterapi giver dyb og langvarig respons hos myelomatosepatienter

ASH: Præliminære resultater fra fase Ib/II-studiet CARTITUDE-1 viser, at patienter med dobbelt-refraktær myelomatose fik dybt og langvarigt respons på behandling med CAR-T-celleterapien ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel).

Opdaterede resultater bekræfter Zynteglos potentiale mod hæmoglobinsygdomme

ASH: Genterapien Zynteglo (betibeglogene autotemcel) fortsætter med at kaste flotte resultater af sig. På ASH er flere opdateringer af igangværende Zynteglo-studier blevet præsenteret, og de peger alle på, at genterapien har kurativt potentiale for en betydelig andel af patienter med β-talassæmi og seglcelleanæmi.

Langtidsresultater viser fortsat PFS-fordele ved tillæg af Darazalex til Rd

ASH: Efter fire år er resultater fra fase III-studiet MAIA fortsat ikke til at tage fejl af: Tillæg af CD-38-antistoffet Darzalex (daratumumab) til revlimid og dexamethason (Rd) forlænger den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant his patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som er uegnede til autolog stamcelletransplantation.

Femårsoverlevelsen for perifert T-cellelymfom er lavere end forventet

ASH: Patienter med perifert T-cellelymfom (PTCL) i stadie I og II har en betydeligt lavere femårsoverlevelse end patienter med andre former for aggressiv lavstadie lymfekræft, viser dansk registerstudie.

Langtidsresultater bekræfter effekten af Polivy mod fremskreden DLBCL

ASH: De opdaterede langtidsresultater fra GO29365-studiet viser, at Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin og rituximab vedblev at være et sikkert og effektivt regime for patienter med relapseret/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke var kandidater til stamcelletransplantation.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os