Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Dansk Hodgkingruppe vil granske tyske data om stråling

At stråle eller ikke at stråle. Det er et spørgsmål, som den danske Hodgkingruppe vil overveje, efter at tyske hæmatologer har droppet afsluttende strålebehandling som standard for patienter med nydiagnosticeret højrisiko Hodgkinlymfom. Umiddelbart er der dog ikke planer om at ændre den danske strategi, fortæller overlæge Peter Kamper.

Læs mere ...

Udskriv Email

Ven+Aza forbedrer overlevelsen for ældre AML-patienter

Kombinationen Venetoclax (VEN) og azacitidine (AZA) giver markant bedre effekt på overlevelsen hos ældre AML-patienter, som ikke er egnede til intensiv kemoterapi.

NICE anbefaler Xospata mod FLT3-muteret AML

NICE anbefaler Astellas orale behandling Xospata (gilteritenib) som monoterapi til behandling af voksne patienter med relaps/refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation.

Daratumumab forbedrer standardbehandling af AL amyloidose markant

EHA: Subkutan Darzalex (daratumumab) giver en dybere og hurtigere hæmatologisk respons og forbedrer den kliniske effekt af behandlingen, når det føjes til standardbehandlingen CyBorD af AL amyloidose.

Hastværk om sammenlægning vækker undren i patientforening

En sammenlægning af de hæmatologiske afdelinger ved Rigshospitalet og Herlev Hospital skal overvejes grundigt. Uroen efter en sammenlægning risikerer at skabe endnu mere trafik af myelomatosepatienter fra hovedstaden til hospitalerne i Regions Syd, advarer Dansk Myelomatose Forening.

PET-guidet behandling af nydiagnosticeret højrisiko Hodgkin lymfom

EHA: Patienter med nydiagnosticeret Hodgkin Lymfom kan undvære opfølgende strålebehandling, hvis en PET4-scanning ikke viser sygdomsaktivitet efter standardkemo-kombinationen to gange eBEACOPP og to gange ABVD.

Mænd har dårligere prognose ved MPN sygdomme

En risikostratificering af patienter med myeloproliferative sygdomme ud fra deres køn, kan give mening i den daglige kliniske praksis.

Sarclisa-kombi er lige så effektiv som Darzalex til recidiverende myelomatosepatienter

EHA: Sarclisa (isatuximab) reducerer risikoen for sygdomsprogression og død til det halve hos myelomatosepatienter med relaps, når det gives i kombination med standardbehandlingen carfilzomib og dexamethason, viser nye data fra fase III-studiet IKEMA.

Kemo kan ikke erstatte helkropsbestråling før stamcellebehandling

EHA: Helkropsbestråling (TBI) som forbehandling giver fortsat markant bedre overlevelse efter stamcellebehandling til børn med akut leukæmi end forbehandling med kemo. Det konkluderer forskerne bag det omfattende multicenterstudie FORUM. 

Tarmbakterier er mulig markør for udvikling af akut leukæmi

EHA: Tarmsystemets tilstand ser ud til at være en nyttig indikator til at identificere patienter med forhøjet risiko for at udvikle leukæmi.

Regionspolitikere skal behandle nazi-video om Fredberg-sagen på møde

Det er et noget usædvanligt emne, som politikerne i forretningsudvalget i Region Midtjylland skal behandle i dag.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os