Kristian Lunds blog

Triplebehandling med Darzalex-kombi mod besværlig myelomatose meget bedre

ASH: Føjer man Darzalex (daratumumab) til standardbehandling med Kyproliz (carfilzomib) og dexamethason mod tilbagefald eller modstandsdygtig myelomatose kan man reducere risikoen for død eller sygdomsudvikling markant.

Real world: Hemlibra virker også hos børn med hæmofili A

ASH: Effekten af Hemlibra (emicizumab) til behandling af hæmofili A i den kliniske hverdag ligner effekten i de kliniske studier, og effekten ses også hos børn.

Nyt stof giver endelige håb om vedligeholdelsebehandling af AML-patienter

ASH: En oral form af azacitidin-terapi, CC-486, ser ud til at forbedre den samlede overlevelse signifikant hos ældre patienter med nyligt diagnosticeret akut myelooid leukæmi (AML).

Mosunetuzumab giver sygdomskontrol hos tidligere CAR-T behandlede B-NHL-patienter

ASH: Det bispecifikke CD3+CD20-antistof mosunetuzumab viser positive fase I-resultater hos svært behandlelige B-celle-Non-Hodgkin Lymfom-patienter (B-NHL). Effekten ses også, hvor selv CAR-T-behandling ikke virker.

Hemlibra halverer antallet af infusioner hos patienter med hæmofili A

ASH: Patienter med hæmofili A uden inhibitorer, som er i behandling med Hemlibra (emicizumab) har brug for halvt så mange infusioner, som hvis de er i behandling med faktor VIII-profylakse. 

Blincyto markant bedre end kemo for børn med tilbagefald efter B-ALL

ASH: Blincyto (blinatumomab) forbedrer signifikant overlevelsen hos børn med tilbagefald efter B-akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL) sammenlignet med standard kemoterapi.

Proteinet NFIX er måske nøglen til ny behandling af seglcelleanæmi

ASH: Proteinet nuclear factor I X (NFIX) kan være nøglen til udviklingen af en ny type behandling til seglcelleanæmi (SCD).

God sikkerhed ved kombination af bispecifikt antistof og checkpointhæmmer

ASH: To fase I-studier, der afprøver en kombination af det bispecifikke CD20-antistof CD20-TCB med henholdsvis obinutuzumab og atezolizumab, viser lovende resultater.

Polatuzumab Vedotin forværrer ikke livskvaliteten

ASH: Polatuzumab vedotin (pola) plus rituximab (R) forværrer ikke patienternes livskvalitet synderligt i løbet af behandlingen af diffus stort B-celle lymfom (DLBCL) og follikulært lymfom (FL).

Darzalex godkendt i kombi med len-dex til nye myelomatose-patienter

Darzalex (daratumumab) i kombination med lenalidomid og dexamethason (len-dex) har fået markedsføringstilladelse i EU til behandling af nyligt diagnosticerede myelomatosepatienter, som ikke er egnede til ASCT.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os