Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

ASH 2020 er på trapperne – nu med masser af SoMe-hype

ASH: Den amerikanske hæmatologi-kongres ASH løber af stablen i begyndelsen af december, men som alle andre events i 2020 i et noget anderledes format end vanligt. Coid-19 har sat en stopper for det fysiske fremmøde. Men frygt ej, hæmatologisk tidsskrift guider dig her til at få det bedste ud af kongressen foran skærmen.

Læs mere ...

Udskriv Email

Store forskelle i behandlingen af myelomatose på verdensplan

Den globale incidens og resultater for myelomatosepatienter viser signifikante forskelle på tværs af landegrænser, viser et nyt registerstudie, der for første gang har set på de indbyrdes forhold mellem incidens, mortalitet og overlevelse ved myelomatose på verdensplan.

Nedfrysning går ud over kvaliteten på stamcelleprodukter

Stamceller tåler ikke altid at blive nedfrosset. Det risikerer at gå ud over stamcelleprodukternes kvalitet og herved patienternes sikkerhed.

Tommelfingeren nedad til isatuximab i tredje linje mod myelomatose

På rådsmødet i går valgte Medicinrådet at afvise CD38-antistoffet Sarclisa (isatuximab) i kombination med pomalidomid og dexamethason (IsaPomDex) til behandling af patienter med fremskreden myelomatose. Det er ærgerligt for de få patienter, som ikke tåler daratumumab, siger professor Niels Abildgaard.

Flere genterapier til hæmofili er lige om hjørnet

Genterapi kommer efter alt at dømme til at udgøre en hjørnesten i fremtidens behandling af hæmofili. En række firmaer arbejder på at få den endelige dataindsamling i hus. Især genterapier til hæmofili B er langt i udviklingen.  

Nyt behandlingsprincip frisætter koagulationssystemet hos bløderpatienter

Der forskes intensivt i udviklingen af en ny klasse af lægemidler til hæmofili A og B, der i stedet for at få blodet til at koagulere, virker ved at inhibere hæmningen af koagulationssystemet. Forventningen er, at virkningen kan modsvare effekten af at have et funktionelt faktorniveau i blodet.

Medicinrådet anbefaler VenG til visse behandlingsnaive CLL-patienter

Medicinrådet har givet grønt lys til enzymhæmmeren Venclyxto (venetoclax) i kombination med Gazyvaro (obinutuzumab) (VenG) til behandlingsnaive patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Anbefalingen er begrænset til patienter med den mest aggressive form for CLL, og det er ikke fagligt forsvarligt, lyder kritikken.

Professor ærgrer sig over Medicinrådets afvisning af Dar MPV

Medicinrådets valg om ikke at anbefale Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melphalan og prednisolon (Dar MPV) kommer bag på og ærgrer professor Niels Abildgaard. Behandlingen kunne have været en gamechanger, siger han. 

Ny generation af antistoffer efterligner effekten af koagulationsfaktor

Non-faktor profylakse er en ny type blødermedicin, der er under udvikling, og undersøges i protokollerede studier på de to danske hæmofilicentre. Der er aktuelt et non-faktor præparat i handlen, mens flere andre præparater med forskellige virkningsmekanismer er på vej.

Behandlingen af hæmofili får flere strenge at spille på i fremtiden

I de seneste 10-15 år er danske bløderpatienter blevet behandlet med rekombinant faktormedicin som standard profylakse. Behandlingen er effektiv og sikker, men der er fortsat behov for at supplere behandlingspaletten med ny og mere målrettet medicin. Og den er heldigvis på vej.    

EMA tildeler PRIME-betegnelse til genterapi mod alvorlig seglcelleanæmi

CRISPR/Cas9 genterapien CTX001 til patienter med alvorlig seglcelleanæmi (SCD) eller transfusionsafhængig β-talassæmi (TDT) har fået en PRIME-betegnelse af EMA. Det er den sidste i rækken af betegnelser, der viser, at de europæiske og de amerikanske lægemiddelmyndigheder ønsker at fremme udviklingen.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os