Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Studier af bispecifikke antistoffer giver Fase 1-enheden status i verdenseliten

Over de seneste fire år har den hæmatologiske del af Rigshospitalets Fase 1-enhed fået positioneret sig som spydspid inden for eksperimentel forskning i lymfekræft i Norden. Placeringen helt forrest i feltet kan langt hen ad vejen tilskrives enhedens involvering i studier på bispecifikke antistoffer.

EU godkender Inrebic mod nydiagnosticeret eller relapseret myelofibrose

Europa-Kommissionen har godkendt den meget selektive JAK2-hæmmer Inrebic (fedratinib) til behandling af symptomer voksne patienter med nydiagnosticeret eller tidligere behandlet myelofibrose. Fedratinib er den første myelofibrose-behandling, der bliver godkendt inden for EU i mange år.

Nationalt studie kan ændre udredning og behandling af børn og unge

Hver tiende kræftpatient under 18 år er genetisk disponeret for tumorudvikling i barnealderen, viser nye resultater fra STAGING-studiet. Tallet er højere end hidtil antaget, og det vil påvirke udredningen og behandlingen af børn og unge med kræft fremadrettet, vurderer forskerne bag studiet. 

Pårørende til immunsvækkede kræftpatienter dybt frustrerede: Savner klarhed over vaccineplan

Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccineplan skal de vaccineres den kommende måned. Men pårørende til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) kan ikke få svar på, hvornår de kan blive visiteret til vaccination mod covid-19.

Første myelomatosepatient på Rigshospitalet i forsøg med CAR-T

Rigshospitalet har åbnet en ny forsøgsprotokol, hvor danske patienter med relaps af lenalidomid-refraktær myelomatose for første gang nogensinde kan få mulighed for at blive behandlet med CAR-T-celleterapi. Den første patient er blevet inkluderet.

Efter halvandet år: Genterapien CTX001 har forsat effekt

Den første patient med seglcelleanæmi, som blev behandlet med genterapien CTX001, har fortsat effekt af behandlingen efter 18 måneder. Det viser opdaterede data fra fase I/II-studiet CLIMB THAL-111/SCD-212.

Kræftpatienter forrest i køen i nationalt gensekventerings-projekt

Nationalt Genom Center (NGC) har udpeget 12 patientgrupper, der som de første herhjemme kan få kortlagt deres geniske profil. Kræftpatienter, herunder patienter med hæmatologisk kræft, er blandt de første, som vil få tilbuddet.

Pårørende til patient med knoglemarvskræft: Det er uvisheden, der går os på

I snart et år har Lone Kirkegaard levet i konstant angst for at blive smittet med covid-19. Ikke fordi hun selv er bange for sygdommen, men fordi hun frygter at smitte sin mand, der er syg med knoglemarvskræft (myelomatose).

Fusionsarbejdet i Region Hovedstaden skrider fremad

Arbejdet med at fusionere de hæmatologiske afdelinger på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital er i fuld gang, men det er desværre nok en illusion at tro, at den slags kan forløbe perfekt og helt uden gnidninger, siger Lars Kjeldsen, der kommer til at stå i spidsen for den nye afdeling.

CHMP siger ja til at udvide indikationen for Kyprolis

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for medicinske produkter til human anvendelse (CHMP) har givet grønt lys til en udvidelse af markedsføringstilladelsen for den selektive proteasomhæmmer Kyprolis (carfilzomib).

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os