Kristian Lunds blog

Kemofri - men dyr - CLL-behandling godkendt i EU

Europa-Kommissionen har godkendt kombinationen Venclyxto (venetoclax) plus Gazyvaro (obinutuzumab) til behandling af voksne med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Nye anbefalinger for brug af ESA ved kroniske hæmatologiske lidelser

Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for brug af Erythropoietin Stimulerende Lægemidler (ESA) ved kroniske hæmatologiske lidelser karakteriserede ved knoglemarvssvigt.

Klinik for Blodsygdomme i Viborg lukkes ned

Klinik for Blodsygdomme flytter fra Viborg til Holstebro, fordi færre patienter bruger Klinik for Blodsygdomme i Viborg. Ni patienter fra Viborg-området skal fremover til kontrol i Holstebro én gang om året.

Dansk projekt afprøver vaccine til smoldering myelomatose

Et dansk studie vil undersøge, om en PD-L1-rettet vaccine kan bremse udviklingen af myelomatose. Projektet bevæger sig langsomt på grund af rekrutteringsvanskeligheder, men lederen af studiet, læge Nicolai Grønne Jørgensen, ser store perspektiver, hvis vaccinen viser sig at virke. 

Kemofri behandling på vej mod godkendelse til patienter med ubehandlet CLL

Venclyxto (venetoclax) plus Gazyvaro (obinutuzumab) har fået en positiv udtalelse fra EMA’s udvalg for lægemidler til mennesker (CHMP) som et kemoterapifri kombinationsregime til patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Empliciti-Revlimid øger ikke PFS hos nydiagnosticerede myelomatosepatienter

Tilføjelsen af ​​Empliciti (elotuzumab) til behandling med Revlimid (lenalidomid) giver ikke en statistisk signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (PFS).

Professor lettet over at Novartis dropper CAR T-patent

Lægemiddelvirksomheden Novartis har tilbagetrukket et patent for præparatet Kymriah (tisagenlecleucel), som handler om selve metoden bag CAR T-cellebehandling.

Hæmatologien modtog flest markedsføringstilladelser i 2019

16 af de i alt 66 markedsføringstilladelser, der blev givet i 2019, var til lægemidler mod hæmatologiske sygdomme, viser en opgørelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det gør hæmatologien til det område, hvor der blev givet flest markedsføringstilladelser i 2019.

Medicinrådet opdaterer behandlingsvejledning for myelomatose

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til myelomatose er blevet opdateret.

NGF cytometri er en følsom metode til MRD-opsporing ved myelomatose

Metoden next generation flow (NGF) cytometri er en egnet metode til følsom detektion af minimal restsygdom (MRD) hos myelomatosepatienter.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os