Medicinrådet anbefaler Calquence som monoterapi til visse patienter med CLL

Medicinrådet har givet grønt lys til, at flere subgrupper af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) kan få behandling med tyrosinkinasehæmmeren Calquence (acalabrutinib) som monoterapi, men rådet har i samme ombæring afvist acalabrutinib i kombination med Gazyvaro (obinutuzumab).

Medicinrådet tog stilling til acalabrutinib til CLL på rådsmødet d. 15. juni. De patienter, som rådet har anbefalet acalabrutinib til som monoterapi, er patienter, som er progredieret på minimum én tidligere behandling for CLL, samt patienter med tidligere ubehandlet CLL med deletion (17p)/p53-mutation. Det fremgår af anbefalingen.

Medicinrådet begrunder anbefalingen af acalabrutinib som monoterapi til den førstnævnte gruppe med, at effekten og sikkerheden ved lægemidlet er sammenlignelig med effekten og sikkerheden ved den nuværende standardbehandling med Imbruvica (ibrutinib), samt at der ikke er forskel i den overlevelsesgevinst, de to stoffer giver. Ydermere er omkostningerne ved acalabrutinib ikke større end omkostningerne ved ibrutinib, hvorfor rådet vurderer, at omkostningerne til acalabrutinib er rimelige. Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte den behandling, der er forbundet med de laveste omkostninger, herunder også Venclyxto (venetoclax) plus Mabthera (rituximab), som er en kombinationsbehandling, der ligeledes er anbefalet i denne setting.  

Hvad angår patienter med tidligere ubehandlet CLL med deletion (17p)/p53-mutation, er rådets argumenter de samme; effekt, sikkerhed og omkostninger er sammenlignelige med den nuværende standardbehandling med ibrutinib. Også her anbefaler rådet regionerne at benytte den behandling, der er mindst omkostningstung, herunder også venetoclax plus obinutuzumab, som ligeledes er anbefalet til patienterne i denne setting.

Rådet afviser kombinationsbehandling

Lægemiddelvirksomheden bag acalabrutinib, AstraZeneca, havde også ansøgt om godkendelse af stoffet i kombination med obinutuzumab til patienter med tidligere ubehandlet CLL med og uden deletion(17p)/p53-mutation, samt som monoterapi til gruppen uden deletion(17p)/p53-mutation . Det blev afvist af rådet. For patienter med deletion(17p)/p53-mutation lød begrundelsen, at tillæg af obinutuzumab øger antallet af bivirkninger uden af forbedre behandlingseffekten nævneværdigt. ”Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne er for høje i forhold til den forventede effekt,” lyder det i begrundelsen for afslaget.

Med henvisning til data fra de tilgrundliggende studier vurderer rådet, at acalabrutinib alene og i kombination med obinutuzumab forlænger tid til progression og reducerer andelen hæmatologiske bivirkninger sammenlignet med nuværende standardbehandlinger (bendamustin plus rituximab og chlorambucil plus obinutuzumab). Til trods herfor anbefaler Medicinrådet ikke acalabrutinib alene eller i kombination med obinutuzumab til patientgruppen. Begrundelsen lyder, at omkostningerne er for høje i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådets beregninger viser, at det vil koste 149 mio. kr. mere i det femte år efter en eventuel anbefaling, hvis acalabrutinib monoterapi anvendes i stedet for chlorambucil plus obinutuzumab og bendamustin plus rituximab, mens ekstraomkostningerne ved acalabrutinib plus obinutuzumab i stedet for chlorambucil plus obinutuzumab og bendamustin plus rituximab vil være 190 mio. kr., skriver rådet i anbefalingen.

Patienter med ubehandlet CLL uden deletion(17p)/p53-mutation vil kunne tilbydes acalabrutinib som monoterapi i anden linje.

De data, der ligger til grund for Medicinrådets afgørelse, stammer fra fase 3-studiet ELEVATE-RR.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)