Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Liso-cel er en kosteffektiv behandling til DLBCL

Det er kosteffektivt at behandle patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) med CAR-T-celleterapien Breyanzi (lisocabtagene maraleucel, liso-cel) i anden linje, viser et nyt studie.

Mosunetuzumab plus PV viser lovende effekt ved fremskreden LBCL

Patienter med relaps eller refraktær storcellet B-cellelymfom (LBCL) opnår vedvarende respons, når de behandles med det bispecifikke antistof Lunsumio (mosunetuzumab) i kombination med antistof lægemiddelkonjugatet (ADC) Polivy (polatuzumab vedotin, PV).

Bridging terapi kompromitterer ikke effekten af CAR-T

ASH: Real world-data viser, at tillæg af bridging terapi (BT) forud for behandling med CAR-T-celleterapien Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) ikke påvirker effekten af CAR-T betydeligt, men BT er associeret med forekomsten af mere hyppige forlængede cytopenier. Det er noget, vi kan håndtere, siger Tarec Christoffer El-Galaly.

Tepkinly-Revlimid-kombination viser lovende effekt mod R/R DLBCL

ASH: 53,1 procent af patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (R/R DLBCL) opnår komplet respons med kombinationen af det bispecifikke antistof Tepkinly (epcoritamab) og det immunmodulerende stof Revlimid (lenalidomid).

CAR-T resulterer i høje responsrater ved højrisiko FL

ASH: Mere end 95 procent af patienter med højrisiko follikulært lymfom (FL) opnår respons på behandling med CAR-T-celleterapien Breyanzi (lisocabtagene maraleucel, liso-cel), viser nye data. Det er første gang, at en anti-CD19 CAR-T-celleterapi testes i denne patientgruppe.

Primære data fra Sympatico: Længere PFS med venetoclax plus ibrutinib i 2L mod r/r MCL

ASH: Patienter med relaps eller refraktær Mantle Celle Lymfom (MCL) opnår en signifikant progressionsfri overlevelses (PFS)-gevinst, højere komplette responsrater og længere varighed af respons, når de behandles med Imbruvica (ibrutinib) plus Venclyxto (venetoclax) frem for ibrutinib alene i anden linje eller senere.

BsAbs giver flotte responsrater mod DLBCL og FL flere år efter behandling

ASH: Langtidsopfølgning på danske patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (R/R DLBCL) eller follikulært lymfom (FL) viser, at knap tre ud af fire med komplet remission stadig er i remission tre år efter behandling med bispecifikke antistoffer.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether