Kristian Lunds blog

Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Læs mere ...

Udskriv Email

Breaking data på succesfuldt møde om tumormikromiljø

Den fjerde udgave af Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma var en succes og bød på flere præsentationer af data, der endnu ikke er publicerede. Det fortæller mødets ene initiativtager professor Francesco d’Amore, som er overlæge på Aarhus Universitetshospitals hæmatologiske afdeling.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift