Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Tidligere CAR-T-eksponering forringer ikke effekt af glofitamab ved DLBCL

ASH: Patienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), der har fået CAR-T-celleterapi, opnår lige så hyppigt komplet respons (CR) på behandling med det bispecifikke antistof Columvi (glofitamab) som patienter, der ikke tidligere har været eksponeret for CAR-T-celleterapi.

Loncastuximab plus rituximab er en effektiv kombination i højrisiko fremskreden FL

ASH: Behandling med det CD19-rettede antistof Zynlonta (loncastuximab) plus rituximab er højeffektivt hos patienter med relaps eller refraktær follikulært lymfom (FL), inklusiv patienter med POD24 og/eller høj sygdomsbyrde. Patienterne opnår en metabolisk komplet responsrate (CR) på 86 procent.

Efter fem år: Real world CAR-T-patienter klarer sig lige så godt som studiepatienterne

ASH: Real world-patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) klarer sig lige så godt efter at have fået behandling med CAR-T-celleterapien Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) som patienterne i de studier, der har ført til registrering af axi-cel. Det er tegn på, at inklusionskriterierne i studierne måske har været for restriktive, siger Tarec Christoffer El-Galaly.

2-års-data for CAR-T mod fremskreden CLL: Fortsat meget lovende resultater

ASH: Efter to års opfølgning er effekten af CAR-T-celleterapien Breyanzi (lisocabtagene maraleucel, liso-cel) fortsat overbevisende i patienter med relaps eller refraktær kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller lille lymfatisk lymfom (SLL). Det tegner til at være en lovende terapeutisk mulighed for den del af patienterne, som ikke har gavn af anden tilgængelig behandling, siger Christian Bjørn Poulsen.

Kemo-frit regime viser lovende takter hos ældre patienter med DLBCL

ASH: Behandling med antistoffet Lunsumio (mosunetuzumab) i kombination med Polivy (polatuzumab vedotin) viser præliminær effekt hos ældre ’unfit’ eller skrøbelige patienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Stort real world-studie viser solid effekt af CAR-T hos ældre LBCL-patienter

ASH: Patienter med storcellet B-cellelymfom (LBCL) har god effekt af at få CAR-T-celleterapi, selv om de er ≥65 år. Hvis prisen på CAR-T-celleterapi i fremtiden bliver mere rimelig, således at brugen bliver mindre restriktiv, så er der ingen tvivl om at 80-årige DLBCL-patienter også kunne være potentielle kandidater, siger Tarec Christoffer El-Galaly.

Stamcelletransplantation øger OS ved DLBCL med CNS-tilbagefald

ASH: Stamcelletransplanterede patienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som oplever tilbagefald af sygdommen i centralnervesystemet, lever mindst dobbelt så længe som DLBCL-patienter, der har modtaget anden behandling.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether