Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye sikkerhedsforanstaltninger for idelalisib

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har udstedt nogle foreløbige forholdsregler vedrørende kræftmidlet idelalisib (Zydelig), som er godkendt i EU til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og follikulært lymfom.

Læs mere ...

Kontrolskanninger øger ikke overlevelse

Rutinemæssige kontrolskanninger af patienter, som er blevet behandlet for lymfekræfttypen diffust storcellet B-celle lymfom, afslører kun i meget begrænset omfang tilbagefald og øger formentlig ikke patienternes overlevelseschancer.

Læs mere ...

Overlevelsesfordel med immunterapi for ALL

Antistoffet blinatumomab giver forbedret overlevelse sammenlignet med standard kemoterapi for resistent eller recidiverende akut lymfatisk leukæmi (ALL). Det viser en foreløbig analyse af fase 3-studiet TOWER.

Læs mere ...

Gazyva godkendt i kombination med bendamustin

Den amerikanske sundheds- og lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt obinutuzumab (Gazyva®) i kombinatione med bendamustin kemoterapi efterfulgt af Gazyva alene som en ny behandling til folk med follikulært lymfom.

Læs mere ...

Ældre med CNS-lymfom har gavn af mildere behandling

Behandlingsresultaterne for ældre patienter med primært centralnervesystem lymfom (CNS-lymfom) kan forbedres ved at bruge et nyt behandlingskoncept, der indbefatter en vedligeholdelsesbehandling med temozolomid efter afsluttet induktionskemoterapi.

Læs mere ...

FORSIDEN LIGE NU

Hemlibra anbefalet som mulig standardbehandling

29. juni 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til patienter med hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII, og hvor…

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

20. juni 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift