Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Glofitamab godkendt til markedsføring i USA og Europa

Henover sommeren har de regulatoriske myndigheder i henholdsvis USA og Europa tildelt markedsføringstilladelse til det bispecifikke antistof Columvi (glofitamab) til behandling af patienter med fremskreden lymfomsygdom.

CHMP blåstempler epcoritamab til patienter med fremskreden DLBCL

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for humane lægemidler (CHMP) har anbefalet, at Tepkinly (epcoritamab) tildeles markedsføringstilladelse i Europa som monoterapi til patienter med relaps eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Nordisk studie undersøger dødsårsager blandt ældre patienter med HL

Knap en tredjedel af ældre patienter med Hodgkin Lymfom (HL) modtager enten palliativ behandling eller ingen behandling, og denne gruppe tegner sig for en betydelig del af den overdødelighed, der er knyttet til HL. Det viser et nyt nordisk populationsstudie.

Det udfordrer patienters tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked at få HL

Det er almindeligt, at langtidsoverlevere efter Hodgkin Lymfom (HL) afbryder deres uddannelse eller tager en pause fra arbejdslivet efter, at de får stillet diagnosen, viser ny analyse af data fra ni EORTC-LYSA-studier. De fleste vender imidlertid tilbage til studierne eller arbejdet inden for to år.

Immunterapi plus AVD i 1L løfter PFS til nye højder mod avanceret Hodgkin lymfom

ICML: Nydiagnosticerede patienter med avanceret Hodgkin lymfom (HL) opnår en signifikant forbedret progressionsfri overlevelse (PFS), hvis de behandles med Opdivo (nivolumab) plus AVD-kemoterapi frem for Adcetris (brentuximab vedotin) plus AVD, som hidtil har været én af de mest effektive strategier i første linje for patientgruppen.

Lovende data for fjerdegenerations CAR-T puster til danske lymfom-lægers frustration

ICML: Fjerdegenerations CAR-T-celleterapien huCART19-IL18 viser flotte responsrater med meningsfuld varighed i patienter med aggressive B-cellelymfomer, som har haft relaps efter eller er refraktære over for anti-CD19 CAR-T. Det er fascinerende data, men samtidig også et frustrerende billede på det udviklingstog, der drøner forbi os i Danmark, siger overlæge Thomas Stauffer Larsen.

CtDNA-guidet behandling kan komme til at spille en vigtig rolle for højrisiko LBCL

ICML: Måling af cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er et effektivt værktøj til at forbedre risikostratificering og guide behandlingsbeslutninger for patienter med højrisiko storcellet B-cellelymfom (LBCL), viser fase II-studiet NLG-LBG-06. Patienter med ctDNA-værdier under en vis grænse kan formentlig klare sig med en mindre intensiv behandling. 

Gravide kvinder med lymfekræft har en lav PFS

Kvinder med recidiverende eller refraktær (r/r) lymfom under graviditet har en lav progressionsfri overlevelse (PFS), viser nyt studie. En forklaring kan være, at en betydelig del af kvinderne valgte at udskyde behandlingen under graviditeten.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether