Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Kemoterapi kan ikke erstatte stråler forud for knoglemarvstransplantation hos børn med ALL

Mindre studier har indikeret, at børn med akut lymfatisk leukæmi (ALL) kan opnå samme sygdomskontrol ved behandling med moderne kombinationskemoterapi forud for allogen stamcelletransplantation, som de kan, hvis de forbehandles med helkropsbestråling. Et stort, multicenterstudie afkræfter denne tese.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift