Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Flotte resultater for tillæg af CD38-antistof til yngre patienter med NDMM

ASH: To højt profilerede fase III-studier viser lovende resultater for tillæg af CD38-antistof til induktions-, konsoliderings- og vedligeholdelsesterapi af yngre, transplantationsegnede myelomatosepatienter med nydiagnosticeret sygdom (NDMM). Resultaterne vil formentlig føre til en FDA og EMA-godkendelser, vurderer Ulf Christian Frølund.

Overlæge: Revumenib kan blive ny standard mod KMT2Ar akut leukæmi efter første relaps

ASH: Behandling med menin-inhibitoren revumenib (SNDX-5613) resulterer i en høj samlet responsrate (ORR) hos tungt forbehandlede patienter med KMT2A-rearrangeret (KMT2Ar) akut leukæmi, og knap 40 procent af patienterne kan stamcelletransplanteres efterfølgende. I min optik har behandlingen potentiale til at blive ny standard efter første relaps, siger overlæge Andreja Dimitrijevic.

Primære data fra Sympatico: Længere PFS med venetoclax plus ibrutinib i 2L mod r/r MCL

ASH: Patienter med relaps eller refraktær Mantle Celle Lymfom (MCL) opnår en signifikant progressionsfri overlevelses (PFS)-gevinst, højere komplette responsrater og længere varighed af respons, når de behandles med Imbruvica (ibrutinib) plus Venclyxto (venetoclax) frem for ibrutinib alene i anden linje eller senere.

Lavintensitet haploidentisk transplantation kan udvide donor-poolen for patienter med SCD

ASH: Overlevelsen efter haploidentisk lavintensitet knoglemarvstransplantation er sammenlignelig med overlevelsen efter knoglemarvstransplantation med matchende søskendedonor (MSD) for patienter med seglcellesygdom (SCD). Det er rigtig positivt med et alternativ til MSD-transplantationen, da det udvider donor-poolen betragteligt, siger Andreas Glenthøj.  

BsAbs giver flotte responsrater mod DLBCL og FL flere år efter behandling

ASH: Langtidsopfølgning på danske patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (R/R DLBCL) eller follikulært lymfom (FL) viser, at knap tre ud af fire med komplet remission stadig er i remission tre år efter behandling med bispecifikke antistoffer.

Tidligere CAR-T-eksponering forringer ikke effekt af glofitamab ved DLBCL

ASH: Patienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), der har fået CAR-T-celleterapi, opnår lige så hyppigt komplet respons (CR) på behandling med det bispecifikke antistof Columvi (glofitamab) som patienter, der ikke tidligere har været eksponeret for CAR-T-celleterapi.

Over halvdelen opnår MRD-negativitet med tillæg af carfilzomib ved NDMM

ASH: Markant flere patienter med nydiagnosticeret myelomatose (NDMM), som ikke er egnede til transplantation, opnår MRD-negativitet, hvis de får tillagt Kyprolis (carfilzomib) til behandling med lenalidomid og dexamethason (KRd) frem for at få lenalidomid og dexamethason alene. 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether