Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Dansk studie: Oral C-vitamin forbedrer OS signifikant ved tidlige stadier af myeloid kræft

EHA: Patienter med lavrisiko myeloid kræft opnår et normalt niveau af C-vitamin i plasma, og de lever signifikant længere, hvis de behandles med oral C-vitamin. Det viser resultater fra det dansk fase II-studie EVI-2, som er det første til at undersøge effekten af at give C-vitamintilskud til disse patienter.

Det danske studie blev hædret med en meget flot placering ved Late Breaking-sessionen på det europæiske hæmatologiske selskab EHA’s årsmøde 2024 i midten af juni (abstract #LB3444). Her præsenterede studiets førsteforfatter Stine Ulrik Mikkelsen, læge og Ph.d.-studerende ved Rigshospitalets hæmatologiske afdeling, resultaterne fra studiet.

C-vitamin er afgørende for funktionen af TET2. TET2 er en vigtig epigenetisk regulator, der ofte er mere eller mindre fraværende hos patienter med myeloid kræft grundet tilstedeværelsen af TET2-mutationer. EVI-2-studiet har undersøgt, om C-vitamintilskud er en terapeutisk strategi, som kan ændre sygdomskarakteristika samt kliniske og molekylære outcomes hos patienter med lavrisiko myeloid kræft eller forstadier hertil. 

EVI-2 har inkluderet 109 patienter med lavrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS), myeloproliferativ neoplasi (MPN) og klonal cytopeni af ukendt signifikans (CCUS). De blev randomiseret 1:1 til 1000 mg oralt C-vitamin dagligt i et år (n=55) eller placebo (n=54). de blev inkluderet i perioden fra 2017 og frem til 2022 fra tre danske afdelinger og et amerikansk center. Medianalderen var 72,3 år i VitC-armen og 75 år i placeboarmen, og henholdsvis 65 procent og 78 procent var mænd. Vitamin C-koncentration i det perifere blodplasma ved baseline (BL) var utilstrækkelig (<50 μmol/L) hos 57 procent af studiepopulationen.

Studiets primære endepunkt var ændring i variantallelfrekvensen af somatiske mutationer i myeloide celler (klonstørrelse), mens sekundære endepunkter inkluderede ændring i koncentrationen af C-vitamin i plasma, toksicitet og samlet overlevelse (OS).   

Overraskende sekundært fund

Efter en median opfølgning på 33,5 måneder sås en signifikant stigning i koncentration af C-vitamin i plasma hos patienterne i VitC-armen. Koncentrationen var steget fra 45,85 μmol/L ved BL til 81,90 μmol/L efter 12 måneder (P<1x10-7), hvilket er i den høje ende af normalspektret. I placeboarmen kunne der ikke observeres en signifikant ændring i koncentrationen af C-vitamin i plasma (43,75 μmol/L ved BL og 48,73 μmol/L ved 12 måneder; P=0,92). Den gennemsnitlige klonstørrelse varierede ikke mellem behandlingsarmene efter endt behandling.

Den mediane OS blev ikke nået i VitC-armen, mens den var 42,2 måneder i placeboarmen (HR=2,88; 95% CI 1,41-5,89; P=0,0025), hvilket indikerer en statistisk signifikant OS-fordel for VitC-armen. Forbedringerne i OS omtales som et ”overraskende fund” i præsentationen. OS-fordelen ved VitC blev bekræftet i en multivariat analyse. 

På tidspunktet for data-cutoff var der registreret 35 dødsfald; 11 i VitC-armen og 24 i placeboarmen. Der blev observeret færre bivirkninger (AEs) i VitC-armen end i placeboarmen. Således fik 27 procent af patienterne i VitC-armen AEs, mens andelen lå på 43 procent i placeboarmen.

Effekt og sikkerhed ved behandling med oralt C-vitamintilskud til patienter med lavrisiko myeloid kræft og forstadier hertil skal undersøges i et fase III-studie, førend der kan sættes to streger under resultaterne.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether