Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Overgang til nyt system efterlader store data-huller i hæmatologiske årsrapporter

Overgangen til et nyt indberetningssystem har betydet, at der i store dele af 2022 var lukket ned for indtastninger til de hæmatologiske databaser. Dækningsgraderne i de nyeste årsrapporter er derfor langt fra på niveau med tidligere år, og der har hobet sig en pukkel af indberetninger op.

Enrylaze er lanceret i Danmark uden om Medicinrådet

Enrylaze (enrylaze, rekombinant crisantaspase; L-asparaginase) er blevet lanceret i Danmark som komponent i et kemoterapiregime til behandling af patienter med akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og lymfoblastær lymfom (LBL). Firmaet bag behandlingen har ikke ansøgt Medicinrådet.

Liso-cel er en kosteffektiv behandling til DLBCL

Det er kosteffektivt at behandle patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) med CAR-T-celleterapien Breyanzi (lisocabtagene maraleucel, liso-cel) i anden linje, viser et nyt studie.

Mosunetuzumab plus PV viser lovende effekt ved fremskreden LBCL

Patienter med relaps eller refraktær storcellet B-cellelymfom (LBCL) opnår vedvarende respons, når de behandles med det bispecifikke antistof Lunsumio (mosunetuzumab) i kombination med antistof lægemiddelkonjugatet (ADC) Polivy (polatuzumab vedotin, PV).

3-årsdata viser flot langtidseffekt af hæmofili B-genterapi

ASH: Tre år efter behandling med genterapien Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) er hæmofili B-patienter stadig effektivt beskyttet mod blødninger. De er også i langt overvejende grad fri for forebyggende faktor IX (FIX)-behandling, og deres FIX-niveauer er stabile.

Bridging terapi kompromitterer ikke effekten af CAR-T

ASH: Real world-data viser, at tillæg af bridging terapi (BT) forud for behandling med CAR-T-celleterapien Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) ikke påvirker effekten af CAR-T betydeligt, men BT er associeret med forekomsten af mere hyppige forlængede cytopenier. Det er noget, vi kan håndtere, siger Tarec Christoffer El-Galaly.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether