Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Enrylaze er lanceret i Danmark uden om Medicinrådet

Enrylaze (enrylaze, rekombinant crisantaspase; L-asparaginase) er blevet lanceret i Danmark som komponent i et kemoterapiregime til behandling af patienter med akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og lymfoblastær lymfom (LBL). Firmaet bag behandlingen har ikke ansøgt Medicinrådet.

Overlæge: Revumenib kan blive ny standard mod KMT2Ar akut leukæmi efter første relaps

ASH: Behandling med menin-inhibitoren revumenib (SNDX-5613) resulterer i en høj samlet responsrate (ORR) hos tungt forbehandlede patienter med KMT2A-rearrangeret (KMT2Ar) akut leukæmi, og knap 40 procent af patienterne kan stamcelletransplanteres efterfølgende. I min optik har behandlingen potentiale til at blive ny standard efter første relaps, siger overlæge Andreja Dimitrijevic.

Venetoclax-kombination forsinker transformation til AML hos patienter med CMML

ASH: Tillæg af Venclyxto (venetoclax) til behandlingen med hypomethylerende stoffer (HMA) forbedrer responsraten og forsinker transformation til akut myeloid leukæmi (AML) hos patienter med kronisk myelomonocytisk leukæmi (CMML) – men det forbedrer ikke den samlede overlevelse (OS).

MRD-guidet kemo-intensivering forbedrer OS hos ældre AML-patienter

ASH: Minimal residual sygdom (MRD)-guidet behandlingsintensivering med kemoterapiregimerne FLAG-Ida og DA-cladribin forbedrer den samlede langtidsoverlevelse (OS) signifikant i ældre patienter med akut myeloid leukæmi (AML). Det er ny viden, som vi bør tage til efterretning i klinikken, siger Hans Beier Ommen.

Lovende sikkerhedsdata for ny triplet hos børn og unge med fremskreden AML

ASH: Venclyxto (venetoclax) og Nexpovio (selinexor) sammen med kemoterapi er en tolerabel kombination for børn og unge med relaps eller refraktær akut myeloid leukæmi (AML). Sådan lyder konklusionen på fase I-studiet SELCLAX, som også viser, at kombinationsbehandlingen har aktivitet hos nogle patienter.

Overlæge: Nu begynder tripletterne for alvor at vise deres potentiale mod AML

ASH: Ny triple-kombination demonstrerer lovende aktivitet i nydiagnosticerede og tungt forbehandlede patienter med FLT3-ITD-muteret akut myeloid leukæmi (AML). Og toksiciteten er – i modsætning til tidligere tripletter – ikke afskrækkende. Det lover rigtig godt, vurderer Hans Beier Ommen.

PFS-gevinst ved tidsbegrænset venetoclax-kombination i CLL bibeholdes efter fire år

ASH: Tidsbegrænset førstelinjebehandling med Venclyxto (venetoclax) plus Gazyvaro (obinutuzumab) med eller uden Imbruvica (ibrutinib) resulterer fortsat i en signifikant forbedret progressionsfri overlevelse (PFS) ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) sammenlignet med kemoimmunterapi (CIT) efter fire års opfølgning.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether