Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Asciminib viser aktivitet mod stærkt forbehandlet CML

BCR-ABL1-hæmmeren asciminib viser aktivitet hos stærkt forbehandlede patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), som har resistens over for eller uacceptable bivirkninger fra tyrosinkinaseinhibitorer (TKI'er), inklusive patienter i hvilke ponatinib-behandling er mislykket og dem med en T315I-mutation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift