Leukæmi: De mest interessante studier fra ASH

ASH-Highlights: Den 14. december blev der sat punktum for årets amerikanske hæmatologi kongres, som bød på flere spændende resultater. 

Særligt inden for kronisk lymfatisk leukæmi og AML viste flere studier spændende resultater og så bød et nyt studie på en overraskende sammenhæng mellem blodmutationer og alzheimers på årets ASH-kongres, der både blev afholdt fysisk i USA og virtuelt. 

Kronisk leukæmi: Forskel på antistoffer og gode effekter af MRD-styret behandling 

To internationale studier (GAIA) med dansk deltagelse skabte overskrifter, da de viste, at tidsbegrænsede behandlinger med BTK-hæmmere og CD20-antistoffer gav overlegne niveauer af ikke målbar restsygdom efter 15 måneder sammenlignet med standardbehandlingen med immunterapi. Derudover viste studierne til stor overraskelse for forskergruppen bag, at der var forskel på de to CD20-antistofferne rituximab og obinutuzumab, hvor sidstnævnte var markant bedre. 

“Den helt store overraskelse er dog, at i venetoclax-obinutuzumab-gruppen, så vi en væsentlig større andel, der opnåede uMRD. Det kan tyde på, at obinutuzumab i kombination med venetoclax er et bedre CD20-antistof, end vi havde regnet med,” sagde overlæge og klinisk lektor på Rigshospitalets Afdeling for blodsygdomme Carsten Niemann, der var medforfatter på studierne.

Resultaterne efterlader forskerne med det store spørgsmål om, hvilken behandling der er mest effektiv og bedst til hvilke patienter, forklarede Carsten Niemann. 

Læs mere om GAIA-studierne: Danske CLL-studier: Overraskende resultater med markant forskel på ikke målbar restsygdom

Derudover viste et tredje studie med deltagelse fra Carsten Niemann, at MRD-styret tidsbegrænset behandling til patienter med recidiverende/refraktær kronisk lymfatisk leukæmi har en god effekt. 

Det er en grundlæggende ændring, mente Carsten Niemann, der pegede på, at det betød, praksisændrende tiltag i, hvordan man kan tilpasse behandlingen af CLL, fordi hæmatologerne i højere grad kan følge og stoppe sygdommen og behandlingen, når der ikke længere er synlig sygdom, samt genstarte behandlingen før patienterne får klinisk sygdom eller tilbagefald.

Læs mere om resultaterne her: Succes med MRD-styret behandling til CLL-patienter N1 - Carsten

Akut leukæmi: Ny genmutation, azacitidin og alzheimers

Ved en late-breaking session på ASH-kongressen præsenterede en gruppe forskere deres fund af en ny genmutation til risikostratificering af børn med akut myeloid leukæmi (AML). Der er tale om mutationer i genet UBTF, der definerer en unik undertype af børn med akut myeloid leukæmi (AML), som tidligere manglede en klar onkogen driver, og som vil være afgørende for fremtidig risikostratificering af pædiatrisk AML.

Derudover viste nye resultater fra fase-III studiet AGILE, at lægemidlet Ivosidenib plus azacitidin forbedrer overlevelsen ved nydiagnosticeret AML med IDH-1-mutation sammenlignet med azacitidin alene. Den gennemsnitlige samlede overlevelse var cirka tre gange længere for kombinationsgruppen end dem der fik azacitidin alene. Læs mere her

Og til slut et overraskende studie, der påviste, at mutationer i blodkræft kan reducerer risikoen for alzheimers. Mutationerne er tilsammen kendt som klonal hæmatopoiesis af indeterminate potential (CHIP), som får bloddannende stamceller til at akkumulere ukontrolleret, og som tidobler risikoen for at udvikle en blodkræft. Det er første gang nogensinde, at et specifikt gen har været identificeret som årsagen til sent opstået Alzheimers sygdom, såfremt der er en påviselig sammenhæng mellem CHIP-mutation og en reduceret risiko for Alzheimers sygdom.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)