Skuffende CAR-T-resultater overrasker: Det kan være rigtig vigtig læring for os

ASH: Et nyt studie viser ingen forbedring ved brug af CAR-T-behandling i andenlinje for hændelsesfri overlevelse for patienter med diffust storcellet B-celle lymfom. Det er overraskende og tyder på, at hæmatologer skal blive klogere på flere ting i CAR-T-behandlingen, peger overlæge Tarec El-Galaly på.

To store fase-III-studier, TRANSFORM- og ZUMA-7-studierne, der blev præsenteret i weekenden på årets ASH-kongres, har ellers vist lovende effekter for CAR-T-celleterapiDanske hæmatologer har spået praksisændrende tiltag efter de forbløffende resultater, men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen. 

For nye resultater fra det internationale og randomiserede fase-III-studie BELINDA (abstract LBA-6) når ikke dets primære endepunkt og viser, at CAR-T-celleterapien tisagenlecleucel (tisa-cel) ikke havde en signifikant højere hændelsesfri overlevelse for patienter med primær refraktær eller recidiverende diffust storcellet B-celle lymfom sammenlignet med standardbehandlingen i andenlinje.

Det er uventet, men udfordrer ikke de flotte resultater fra de andre studier, siger professor Tarec El-Galaly, der er overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital. 

“Det er et overraskende outcome i studiet, men det kan være rigtig vigtig læring for os. Det tyder på, at CAR-T-behandlinger skal ses som alt anden behandling, hvor der indenfor samme klasser kan være betydelige forskelle i effektivitet,” siger han.

Studiet inkluderede 322 voksne patienter, som ikke responderede på kemoterapi eller oplevede progression inden 12 måneder. Deltagerne var randomiseret til en af to grupper; hvor den ene modtog behandling med tisa-cel (n=162) og den anden standardbehandling (160), hvor cross-over var tilladt.

Flere mulige hypoteser

I studiet var der ingen forskel på den samlede responsrate for begge grupper efter tre måneder, som udgjorde 46 procent for CAR-T-gruppen og 43 procent for deltagere behandlet med standardbehandlingen. I uge seks havde 26 procent sygdomsprogression i CAR-T-gruppen mod 14 procent i gruppen, der modtog standardbehandling. For begge grupper var den komplette responsrate 28 procent. 

Resultaterne er overraskende efter både TRANSFORM- og ZUMA-7-studierne viste en signifikant forbedring i hændelsesfri overlevelse og allerede efter en kort observationstid viste en trend mod forbedring af total overlevelse ved brug af CAR-T-terapierne Yescarta (axicabtagene ciloleucel) og Breyanzi (lisocabtagene maraleucel). Der kan dog være flere årsager til de forskellige resultater, forklarer Tarec El-Galaly, der peger på, at mediantiden fra randomisering til patienterne modtog deres behandling var betydelig længere i BELINDA-studiet (52 dage) end i de to andre studier.

“Det tyder på, at CAR-T-behandling ikke blot er CAR-T-behandling men at forskelle i dosering, hastighed af produktion og brug af kemoterapi-broer kan betyde noget for behandlingsresultaterne. Det kan tyde på, at en af de vigtigste faktorer er, hvor hurtigt vi giver CAR-T-behandlingen, og at patienterne ikke må vente for længe,” siger han. 

Lidt over halvdelen (51 procent) af de deltagere, der modtog standardbehandlingen, krydsede over og modtog CAR-T-behandling uden at modtage autolog stamcelletransplantation.

Hurtig infusion er afgørende 

Særligt tiden for infusion var forskellig fra studiets deltagere, som var inkluderet fra både USA og andre lande, hvor gennemsnitstiden var 41 dage i USA og 57 i de resterende lande. Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt der også var forskel på den hændelsesfri overlevelse for de to grupper ved late-breaking præsentationen. 

“Vi foretog faktisk en delanalyse af netop det, hvor hazard-ratioen for de ikke-amerikanske deltagere var bedre end for de amerikanske deltagere, men det var ikke nogen signifikant forskel,” forklarede førsteforfatter Michael Bishop fra University of Chicago. 

Han pegede derudover også på forskelle i studiedesign, populationen og antallet af regimer, der kunne være til grund for de forskellige resultater. 

Hvor de tre større studier med forbløffende resultater efterlader CAR-T-behandlingen henne i dag, er for tidligt at sige, mener Tarec El-Galaly. 

“Det udfordrer ikke de flotte resultater fra de forrige studier, men understreger, at behandling med CAR-T er som mange andre lægemidler. Jeg er overbevidst om, at CAR-T-terapi vil blive standard andenlinjebehandling i de fleste lande, vi i dag sammenligner os med. Om vi på sigt vil se CAR-T i førstelinje hos patienter med høj-risiko sygdom må tiden dog vise,” siger han.

Alle de tre undersøgte CAR-T-behandlinger i TRANSFORM-, ZUMA-7 og BELINDA-studiet er CD19-dirigeret antigen receptorer, hvor lise-cel og tisa-cel er 4-1BB kostimulatoriske molekyler, mens axi-cel er en CD28 kostimulatorisk molekyle.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)