Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Skuffende CAR-T-resultater overrasker: Det kan være rigtig vigtig læring for os

ASH: Et nyt studie viser ingen forbedring ved brug af CAR-T-behandling i andenlinje for hændelsesfri overlevelse for patienter med diffust storcellet B-celle lymfom. Det er overraskende og tyder på, at hæmatologer skal blive klogere på flere ting i CAR-T-behandlingen, peger overlæge Tarec El-Galaly på.

To store fase-III-studier, TRANSFORM- og ZUMA-7-studierne, der blev præsenteret i weekenden på årets ASH-kongres, har ellers vist lovende effekter for CAR-T-celleterapiDanske hæmatologer har spået praksisændrende tiltag efter de forbløffende resultater, men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen. 

For nye resultater fra det internationale og randomiserede fase-III-studie BELINDA (abstract LBA-6) når ikke dets primære endepunkt og viser, at CAR-T-celleterapien tisagenlecleucel (tisa-cel) ikke havde en signifikant højere hændelsesfri overlevelse for patienter med primær refraktær eller recidiverende diffust storcellet B-celle lymfom sammenlignet med standardbehandlingen i andenlinje.

Det er uventet, men udfordrer ikke de flotte resultater fra de andre studier, siger professor Tarec El-Galaly, der er overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital. 

“Det er et overraskende outcome i studiet, men det kan være rigtig vigtig læring for os. Det tyder på, at CAR-T-behandlinger skal ses som alt anden behandling, hvor der indenfor samme klasser kan være betydelige forskelle i effektivitet,” siger han.

Studiet inkluderede 322 voksne patienter, som ikke responderede på kemoterapi eller oplevede progression inden 12 måneder. Deltagerne var randomiseret til en af to grupper; hvor den ene modtog behandling med tisa-cel (n=162) og den anden standardbehandling (160), hvor cross-over var tilladt.

Flere mulige hypoteser

I studiet var der ingen forskel på den samlede responsrate for begge grupper efter tre måneder, som udgjorde 46 procent for CAR-T-gruppen og 43 procent for deltagere behandlet med standardbehandlingen. I uge seks havde 26 procent sygdomsprogression i CAR-T-gruppen mod 14 procent i gruppen, der modtog standardbehandling. For begge grupper var den komplette responsrate 28 procent. 

Resultaterne er overraskende efter både TRANSFORM- og ZUMA-7-studierne viste en signifikant forbedring i hændelsesfri overlevelse og allerede efter en kort observationstid viste en trend mod forbedring af total overlevelse ved brug af CAR-T-terapierne Yescarta (axicabtagene ciloleucel) og Breyanzi (lisocabtagene maraleucel). Der kan dog være flere årsager til de forskellige resultater, forklarer Tarec El-Galaly, der peger på, at mediantiden fra randomisering til patienterne modtog deres behandling var betydelig længere i BELINDA-studiet (52 dage) end i de to andre studier.

“Det tyder på, at CAR-T-behandling ikke blot er CAR-T-behandling men at forskelle i dosering, hastighed af produktion og brug af kemoterapi-broer kan betyde noget for behandlingsresultaterne. Det kan tyde på, at en af de vigtigste faktorer er, hvor hurtigt vi giver CAR-T-behandlingen, og at patienterne ikke må vente for længe,” siger han. 

Lidt over halvdelen (51 procent) af de deltagere, der modtog standardbehandlingen, krydsede over og modtog CAR-T-behandling uden at modtage autolog stamcelletransplantation.

Hurtig infusion er afgørende 

Særligt tiden for infusion var forskellig fra studiets deltagere, som var inkluderet fra både USA og andre lande, hvor gennemsnitstiden var 41 dage i USA og 57 i de resterende lande. Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt der også var forskel på den hændelsesfri overlevelse for de to grupper ved late-breaking præsentationen. 

“Vi foretog faktisk en delanalyse af netop det, hvor hazard-ratioen for de ikke-amerikanske deltagere var bedre end for de amerikanske deltagere, men det var ikke nogen signifikant forskel,” forklarede førsteforfatter Michael Bishop fra University of Chicago. 

Han pegede derudover også på forskelle i studiedesign, populationen og antallet af regimer, der kunne være til grund for de forskellige resultater. 

Hvor de tre større studier med forbløffende resultater efterlader CAR-T-behandlingen henne i dag, er for tidligt at sige, mener Tarec El-Galaly. 

“Det udfordrer ikke de flotte resultater fra de forrige studier, men understreger, at behandling med CAR-T er som mange andre lægemidler. Jeg er overbevidst om, at CAR-T-terapi vil blive standard andenlinjebehandling i de fleste lande, vi i dag sammenligner os med. Om vi på sigt vil se CAR-T i førstelinje hos patienter med høj-risiko sygdom må tiden dog vise,” siger han.

Alle de tre undersøgte CAR-T-behandlinger i TRANSFORM-, ZUMA-7 og BELINDA-studiet er CD19-dirigeret antigen receptorer, hvor lise-cel og tisa-cel er 4-1BB kostimulatoriske molekyler, mens axi-cel er en CD28 kostimulatorisk molekyle.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur, neurologi
Gorm Palmgren - onkologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
Ebbe Fischer - allround
Hani Abu-Khalil - allround
Natacha Houlind Petersen - allround
Anne Westh - allround
Hanna Sigga Madslund - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

 

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether