Overlæge om CAR-T-studier: Vi er inde i en ny æra for hæmatologi

ASH: Endnu et studie påviser varige fordele ved CAR-T-terapi sammenlignet med den nuværende standardbehandling til diffust storcellet B-celle lymfom på årets ASH-kongres. Det er kæmpe store nyheder, der understreger et paradigmeskift i hæmatologien, mener overlæge Tarec El-Galaly.

Senest forbedrede CAR-T-celleterapien Yescarta (axicabtagene ciloleucel) (axi-cel) den hændelsesfri overlevelse signifikant sammenlignet med standardbehandling for patienter med refraktært og diffust storcellet B-celle lymfom. 

Det viser primære data fra det globale, randomiserede fase-III studie ZUMA-7 (abstract 2), der blev præsenteret søndag ved dette års hæmatologiske kongres. 

Resultaterne kommer efter de foreløbige data fra fase-III-studiet TRANSFORM, som blev præsenteret dagen før, der viste samme signifikante forbedringer for hændelsesfri overlevelse ved CAR-T-cellebehandling. Resultaterne fra de to studier tilsammen er kæmpestore nyheder, mener professor Tarec El-Galaly på, der er overlæge på hæmatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. 

“Det er sjældent, at vi ser så stor en reduktion i risikoen for hændelser som sygdomsprogression og død. Det er også usædvanligt at se en så signifikant effekt i relativt små studier, hvilket vidner om en betydelig forskel mellem de to behandlingsarme. Og så er det også usædvanligt at se så markant en forbedring hos patienter, der typisk er meget svære at behandle i dag. Det en af de største nyheder længe, og det kan blive et kæmpestort skift i hæmatologien” siger han.

ZUMA-7 er det første fase-III-studiet, som har undersøgt CAR-T-celleterapien axi-cel som andenlinjebehandling sammenlignet med standardbehandlingen til patientgruppen, der består af førstelinjebehandling med kemoimmunterapi og dernæst højdosis kemoterapi med autolog stamcelletransplantation. 

Efter gennemsnitlig to år overlevede de patienter, der modtog CAR-T-celleterapi, uden behov for yderligere kræftbehandling eller oplevede progression i en median på 8,3 måneder, mens de, der modtog standardbehandling havde en gennemsnitlig hændelsesfri overlevelse på to måneder. Efter to år var 41 procent i CAR-T-celleterapi-gruppen fortsat i live uden hændelser, mens andelen var 16 procent for dem, der modtog standardbehandling.

Paradigmeskift i hæmatologisk behandling

Resultaterne fra TRANSFORM- og ZUMA-7-studiet, kan potentielt betyde, at CAR-T-behandling med axi-cel og liso-cel bliver ny andenlinjebehandling til kræfttyper som aggressivt storcellet B-celle lymfom og refraktært storcellet B-celle lymfom både internationalt og herhjemme.

Det er en stor ændring, der cementerer CAR-T-celleterapiens plads i behandlingslinjerne af de sværeste syge patienter, og som understreger en ny hæmatologisk æra, mener Tarec El-Galaly. 

“Efter de første forsøg af CAR-T-celleterapien var det tydeligt, at behandlingen var effektiv, men det er først i nu de større, randomiserede fase-III-studier, vi direkte kan se, hvor effektiv CAR-T-celleterapi reelt er i forhold til andre behandlinger. Det understreger, at vi i høj grad er inde i en ny æra inden for hæmatologien, hvor vi på relativ kort tid har fået en ny type af behandlinger, som lader til at være banebrydende på det hæmatologiske område. Det samme skete for 20 år siden, hvor vi fik de første antistoffer at behandle med, og det er det samme kvantespring, vi er i gang med at foretage os nu med CAR-T-behandling,” siger Tarec El-Galaly.

Han peger samtidig på, at det er et skifte fra den traditionelle kemoterapi mod cellulær terapi og biomedicin, der i højere grad er individualiseret. Samtidig er det forbavsende, hvor hurtig udviklingen og forsøg af CAR-T-terapien er gået, da behandlingen kom frem for blot fire år siden, forklarer Tarec El-Galaly. 

Axi-cel og liso-cel er i dag godkendt af FDA som tredjelinjebehandling for storcellet B-celle lymfom, hvis patienterne ikke responderer eller har tilbagefald efter minimum to tidligere behandlingslinjer. Behandling med CAR-T som andenlinjebehandling kræver godkendelser fra FDA, EMA og Medicinrådet i Danmark, som har det sidste ord for, om effekten kan stå på mål med prisen på CAR-T-celleterapien, som er en bekostelig behandling. 

Mere effektiv ved hurtigere behandling

På samme måde som TRANSFORM-studiet tyder resultaterne fra ZUMA-7 også på, at CAR-T-behandlingen skal gives tidligt og ikke efter svigt af højdosis kemoterapi. På trods af et betydeligt cross-over til CAR-T-behandling fra patienter, der modtog standardbehandling i de to studier, tyder resultaterne på, at der er en bedre overlevelse i gruppen, der starter med CAR-T-behandling som andenlinje. 

“Det tyder på, at CAR-T skal gives tidligere og vil være særlig fordelagtig at give til refraktære patienter eller ved hurtige tilbagefald. Derimod ved vi fra tidligere studier, at stamcelletransplantation kan være effektiv blandt patienter, der oplever senere tilbagefald efter nogle år, og på den vil vi potentielt kunne selektere mellem behandlingerne til subgrupperne af patienter i fremtiden,” siger Tarec El-Galaly. 

ZUMA-7-studiet inkluderede 359 patienter med tidligt recidiverende eller refraktært stort B-celle lymfom, som tidligere havde gennemgået frontline kemoterapi og var beregnet til at gå videre til stamcelletransplantation. Patienter, der havde modtaget CAR-T-cellebehandling havde en højere rate af hændelsesfri overlevelse og en højere responsrate på behandlingen, som opstod blandt 83 procent af patienterne, hvor andelen var 50 procent af patienterne, der modtog standardbehandling.

Studiet omfattede ikke cross-over mellem grupperne, men tillod fremadskridende patienter at modtage efterfølgende anti-cancer terapi inklusive CAR-T-celle terapi som standardbehandling for tredjelinjebehandling eller senere. I sidste ende modtog 56 procent af dem, der blev randomiseret til at modtage standardbehandling, CAR T-celleterapi efter deres kræftsygdom udviklede sig.

Forskergruppen bag studiet vil fortsætte med at følge patienterne for at vurdere langstidseffekten og bivirkningerne ved CAR-T-behandling.

ASH-kongressen foregår fra d.11-14 december, hvor et tredje fase-III-studie om CAR-T-behandling med tisa-cel fremlægges tirsdag som late breaking (abstract LBA-6). 

ASH 2017

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)