Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Europa-Kommissionen sender epcoritamab ud på det europæiske marked

Europa-Kommissionen har udstedt en markedsføringstilladelse til det bispecifikke antistof Tepkinly (epcoritamab) som monoterapi til behandling af voksne patienter med relaps eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) efter to eller flere tidligere behandlingslinjer.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for lægemidler til mennesker (CHMP) anbefalede at udstede markedsføringstilladelsen til epcoritamab sidst i juli i år, og nu har Europa-Kommissionen så givet præparatet skubbet ud på det europæiske marked. Det betyder, at epcoritamab er det første og eneste subkutane bispecifikke antistof godkendt som monoterapi til behandling af voksne patienter med relaps eller refraktært DLBCL efter to eller flere tidligere behandlingslinjer i Europa.

Firmaet bag epcoritamab AbbVie oplyser, at firmaet aktuelt ansøger Medicinrådet om en vurdering af epcoritamab, og svaret på ansøgningen forventes at være klar primo 2024. Epcoritamab er blevet afprøvet i Skandinavien i syv forskellige studier, og 16 hæmatologiske afdelinger på tværs af Norden har været involveret i afprøvninger. I Danmark har Rigshospitalet, Vejle Sygehus, Regionshospitalet Gødstrup, Roskilde Sygehus, og Aarhus-, Aalborg- og Odense Universitetshospital været involveret i afprøvningen, og de danske afdelinger har til sammen bidraget med 122 patienter.

Den europæiske markedsføringstilladelse baserer sig på data fra fase I/II-studiet EPCORE NHL-1, der har undersøgt effekt og sikkerhed ved epcoritamab i patienter med relaps, progressiv eller refraktær CD20-positiv non-Hodgkin lymfom (NHL), inklusiv DLBCL. Data viser en samlet responsrate (ORR) på 63,1 procent, hvilket var studiets primære endepunkt. Behandling med epcoritamab resulterede i en komplet responsrate (CR) på 39 procent i den tungt behandlede patientgruppe. Knap halvdelen af patienterne havde modtaget CAR-T-celleterapi forud for inklusion i studiet.

Flere lægemidler på vej

Epcoritamab har været på det amerikanske marked siden maj. I forbindelse med, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA godkendte præparatet udtalte Martin Hutchings, professor og leder af Rigshospitalets hæmatologiske Fase I-enhed, at det var et stort og væsentligt fremskridt. Martin Hutchings har sammen med overlæge Michael Roost Clausen fra Vejle Sygehus været investigatorer på EPCORE NHL-1 i Danmark.

”(…)FDA’s godkendelse af epcoritamab er det første kapitel i en meget lang fortælling om bispecifikke antistoffer til behandling af en lang række hæmatologiske sygdomme. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu kommer de bispecifikke antistoffer – og de kommer i stor stil,” udtalte Martin Hutchings blandt andet til Hæmatologisk Tidsskrift i forbindelse med den amerikanske godkendelse.

Michael Roost Clausen kommenterede også på FDA’s godkendelse af epcoritamab i samme artikel.

”(…)Data er virkelig gode. Knap to ud af fem patienter opnår komplet remission på monoterapeutisk epcoritamab – og det er vel at mærke patienter, som har fået mindst to tidligere behandlingslinjer og i næsten halvdelen af tilfældene har været behandlet med CAR-T, inden de blev inkluderet i studiet. Vi har deltaget i EPCORE NHL-1 i godt fire år – og næsten lige fra starten var det tydeligt at se, at vi havde at gøre med et meget potent lægemiddel,” sagde han.

Epcoritamab er ikke det eneste bispecifikke antistof, der har vist stort potentiale i lymfekræft. Et af de andre præparater er Columvi (glofitamab). I midten af juni i år godkendte FDA glofitamab til relaps eller refraktær DLBCL eller storcellet B-cellelymfom (LBCL) udviklet fra follikulært lymfom (FL), der har modtaget to eller flere tidligere behandlingslinjer. Knap en måned senere sendte Europa-Kommissionen glofitamab ud på det europæiske marked (i EU inkluderer indikationen ikke patienter med LBCL udviklet fra FL). Og endelig har det britiske National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i september i år godkendt glofitamab.

Mangler effektive behandlinger

DLBCL er den mest almindelig form for Non-Hodgkin lymfom (NHL). I Danmark diagnosticeres cirka 500 nye tilfælde af sygdommen hvert år. Op imod hver femte patient med DLBCL progredierer på førstelinjebehandling med kemoimmunterapi, og disse patienter har i en årrække haft begrænsede behandlingsmuligheder.

I slutningen af september i år anbefalede Medicinrådet imidlertid standardibrugtagning af CAR-T-celleterapien Yescarta (axicabtagene ciloleucel, axi-cel) til patienter med DLBCL eller high-grade B-cellelymfom (HGBL), der er refraktære over for eller recidiverer inden for 12 måneder efter, at de har modtaget kemoimmunterapi i første linje. Anbefalingen er indskrænket, så den alene gælder patienter, som er ”kandidater til autolog stamcelletransplantation, som er i god almen tilstand (performance status 0 og 1), og som ikke har behov for anden bridging-terapi end glukokortikoider før axi-cel-behandling”, lyder det i anbefalingen. Hermed er andenlinje-tilbuddet herhjemme for en betydelige del af patienterne på linje med de tilbud, som patienter med DLBCL har i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med.

I tredje linje findes der aktuelt ikke et standardtilbud. I tredje linje tilbydes DLBCL-patienterne i dag kemoterapi, best supportive care eller ingen behandling. I størstedelen af de lande, vi almindeligvis sammenligner os med, er tilbudspaletten langt bredere.

 

Læs mere om situationen i Danmark her (OBS: Artiklen er skrevet, inden danske patienter fik adgang til CAR-T-celleterapi i anden linje).   

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether