Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

To nye chefer i Sundhedsstyrelsen

Lisbeth Høeg-Jensen og Helene Bilsted Probst er med virkning fra d. 1. marts blevet ansat som enhedschefer i Sundhedsstyrelsen. De har begge været konstituerede i de stillinger, de nu ansættes i på åremålskontrakt.

Læs mere ...

Udskriv Email

  • 1
  • 2

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift