Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Danske Patienter skifter formand

Paraplyorganisationen Danske Patienter skal have ny formand.

Lars Engberg, som har været formand siden 2010, går af, og en ny formand skal vælges på foreningens kommende repræsentantskabsmøde. Sidste frist er udgangen af april.

Skiftet er ingen overraskelse. Lars Engberg fyldte 73 år i januar, og Danske Patienter har den regel at ingen formand kan genvælges mere end to gange, og det sker for perioder af to år. Eftersom Lars Engberg blev formand i september 2010, slutter hans formandstid nu.

Danske Patienter organiserer alle større patientforeninger anført af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Diabetesforeningen m.v. Den kreds har allerede besluttet hvem, der skal afløse Lars Engberg – men valget er endnu hemmeligt.

Før Lars Engberg var Torben Lund, tidligere socialdemokratisk sundhedsminister, formand. Lars Engberg har også en baggrund som socialdemokratisk topfigur. Han var en kort periode fra 2004-2005 overborgmester i København efter Jens Kramer Mikkelsen.

 

Men inden da dominerede han i en menneskealder Københavns sundhedspolitik, først som sundhedsborgmester, siden som formand for det tidligere H:S – Hovedstadens Sygehusfællesskab, der blev nedlagt ved udgangen af 2006 i forbindelse med strukturreformen. Efter sin tid i Københavns Kommune var Lars Engberg i 10 år direktør for Nyreforeningen.

Lars Engberg afløste reelt Torben Lund. Han stoppede brat i 2008 med henvisning til det store arbejdspres. Som midlertidig formand indsattes Stig Hedegaard Kristensen, der var formand for Nyreforeningen, og meningen var, at han bare skulle holde sædet varmt. Men det endte med at vare et par år, og så blev Lars Engberg udnævnt, og han kom netop fra Nyreforeningen.

Spørgsmålet er nu, hvor den nye formand kommer fra. Foreningens opskrift har jo været at hente sine formænd blandt socialdemokratiske koryfæer. Det kunne gøre Vibeke Storm Rasmussen, tidligere regionsformand for Hovedstaden, men det er urealistisk. Arne Rolighed, tidligere sundhedsminister og direktør for Kræftens Bekæmpelse kunne være en mulighed. Men han bliver snart 70 år.

Nogen nem rekruttering er det ikke. Danske Patienter skal bestandigt passe på ikke at overtage medlemsforeningernes agendaer, og det efterlader Danske Patienter med et smalt mandat, hvor det kan være svært at profilere sig og skabe opmærksomhed om foreningen.

Foreningens første formand, Torben Lund, havde tydeligvis svært ved at acceptere rollen. Så var Lars Engberg straks bedre til at levere varen på paraplyorganisationens vilkår. Senest har han i den grad trådt i karakter som kritiker af Danske Regioners prioriteringsprojekt. Det projekt har Lars Engberg ingen sympati med.

Gad vide, hvem der skal erstatte ham.

Udskriv Email

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift