Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Anne Bukh ny direktør i Region Nordjylland

Anne BukhRegionsrådet i Region Nordjylland har på et ekstraordinært møde i dag godkendt ansættelsen af Anne Bukh som ny koncerndirektør med særligt ansvar for sundhedsområdet, efter at et enigt ansættelsesudvalg har peget på hende som den foretrukne kandidat til jobbet.

”Anne Bukh har en særdeles stærk lægefaglig indsigt i sundhedsområdet, ogsamtidig har hun erfaring med succesfuldt at lede et stort center, der alene i økonomi og personale svarer til et større sygehus. Herudover har Anne Bukhmarkeret sig i en række andre professionelle sammenhænge, så vi er sikre på, at vi har fundet den helt rette person til en nøglepost i det nordjyskesundhedsvæsen,” siger regionsdirektør Svend Særkjær.

”Vi står lige nu i en situation, hvor vi i regionen skal udvikle de nordjyske hospitaler på baggrund af nye nationale mål for sundhedsvæsenet og regionale politiske mål. Det kræver et skarpt fokus på såvel de overordnede strategier som evnen til at omsætte dem i målbare resultater inden for ventetider, patienttilfredshed og kvalitet. Her har Anne Bukh en særlig styrke, siger Svend Særkjær.

Anne Bukh har de seneste tre år været centerchef for Kræft- og Inflammationscentret på Aarhus Universitetshospital (AUH), der er det største center på AUH med et årligt budget på cirka to mia. kroner og omkring 2.000 ansatte.

Tidligere har Anne Bukh i en længere årrække været ansat som ledende overlæge på det daværende Aalborg Sygehus, hvor hun stod bag etableringen af en stærk og forskningspræget afdeling.Ansættelsesudvalget bestod af politikere, ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Stillingen som direktør med ansvar for sundhedsområdet blev ledig, da JensWinther Jensens stoppede i Region Nordjylland tidligere på året.

Anne Bukh tiltræder stillingen 1. juli 2016.

Udskriv Email

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift