Grønt lys fra Medicinrådet: Nu kan danske hæmatologer tage venetoclax i brug mod AML

Medicinrådet anbefaler Venclyxto (venetoclax) i kombination med subkutant azacitidin i første linje til patienter med akut myeloid leukæmi (AML), som ikke er egnede til intensiv kemoterapi. Danske hæmatologer har afventet afgørelsen med spænding.

Medicinrådet vurderer, at kombinationsbehandlingen kan forlænge tiden til sygdomsforværring og død sammenlignet med den nuværende standardbehandling med azacitidin alene. Venetoclax plus azacitidin blev godkendt af det europæiske lægemiddel agentur EMA sidste år, og behandlingen er aktuelt i anvendelse i mere end 20 lande. De danske hæmatologer har ventet rådets afgørelse med spænding og stor forventning. Hans Beier Ommen, overlæge på klinik for Blodsygdomme ved Aarhus Universitetshospital udtalte for nylig følgende til hæmatologisk tidsskrift:

”En godkendelse vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning. Behandlingen er ikke bivirkningsfri, men der er en betydelig andel af de ældre patienter mellem 70 og 80 år, der er kandidater til venetoclax plus azacitidin. Det ville betyde, at fik en god behandlingsmulighed til nogle patienter, som vi i dag ikke kan tilbyde kemoterapi – og som vi derfor ofte ikke har et behandlingstilbud til.”

Medicinrådet havde oprindeligt anbefalingen på dagsordenen på sidste rådsmøde, men afgørelsen blev udskudt, da der blev indført midlertidigt clock-stop i sagen. Begrundelsen lød, at rådet havde to afklarende spørgsmål til fagudvalgets arbejde, inden det kunne tage endeligt stilling til den nye behandling. Spørgsmålene relaterede sig begge til kombinationsbehandlingens bivirkningsprofil.

Fokus på bivirkningsprofilen

Medicinrådet pointerer, at venetoclax plus azacitidin er associeret med flere bivirkninger end den nuværende standardbehandling, især hæmatologiske bivirkninger som trombocytopeni, neutropeni og febril neutropeni. I afgørelsen lyder det, at hos patienter, som ”har betydelig organpåvirkning såsom hjertesvigt, betydelig nedsat lungefunktion (< 65 %) og/eller for dårlig almentilstand (ECOG performance status over 2), bør behandling med venetoclax som udgangspunkt ikke anvendes.”

I afgørelsen lyder det ydermere, at for patienter, der ikke får ”tilstrækkelig effekt i form af komplet remission (CR) eller komplet remission med ufuldstændig normalisering af blodtal (CRi) efter 2 behandlingscyklusser à 4 uger, bør behandling med venetoclax seponeres.

Omkostningerne er rimelige

Medicinrådets beslutning baserer sig på data fra et fase III-studie, der har sammenlignet venetoclax plus azacitidin med azacitidin alene i 431 behandlingsnaive AML-patienter, som ikke var kandidater til intensiv kemoterapi. Patienterne blev randomiseret 2:1. Data viste, at 65 procent af patienterne i den eksperimentelle arm opnåede komplet respons på behandlingen med eller uden bedring af blodcellerne, mens det gjorde sig gældende for 25 procent af patienterne i komparator-armen. Data viste ydermere, at patienterne havde en samlet overlevelse (OS) på 15 måneder med venetoclax versus 10 måneder med azacitidin alene.

I afgørelsen fremhæver Medicinrådet, at venetoclax i kombination med azacitidin er dyrere end den nuværende standardbehandling, men at det vurderes, at de ekstra omkostninger til kombinationsbehandlingen er rimelige i forhold til den forventede effekt.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether