Kristian Lunds blog

Medicinrådet opdaterer behandlingsvejledning for myelomatose

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til myelomatose er blevet opdateret.

Godkendelsen af den reviderede vejledning skete på et møde i rådet onsdag den 22. januar.

Opdateringen af behandlingsvejledningen er foretaget efter Medicinrådets anbefaling af Imnovid (pomalidomid) i kombination med Velcade (bortezomib) og dexamethason som mulig standardbehandling til patienter med myelomatose, der har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive Revlimid (lenalidomid). Anbefalingen blev givet i november 2019.

Medicinrådets anbefalinger vedrørende lægemidler til myelomatose er overordnet inddelt i behandlingstrin, afhængig af om de vedrører primærbehandling, første relapsbehandling eller anden relapsbehandling

I den reviderede behandlingsvejledning er der kun foretaget ændringer, der vedrører første relapsbehandling. I den første behandlingsvejledning lød det, at man ved patienter, som ikke er refraktære over for Revlimid enten kunne overveje Ninlaro (ixazomib) plus Revlimid plus dexamethason eller Darzalex (daratumumab) plus Velcade plus dexamethason eller Kyprolis (carfilzomib) plus dexamethason. I den reviderede vejledning er Imnovid plus Velcade plus dexamethason tilføjet som en mulighed, der kan overvejes.

For patienter, der er Revlimid-refraktære, er Imnovid-kombinationen ligeledes tilføjet som en mulighed, der kan overvejes.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift