Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinImnovid-kombination anbefalet mod tidligere behandlet myelomatose

Medicinrådet anbefaler Imnovid (pomalidomid) i kombination med Velcade (bortezomib) og dexamethason som mulig standardbehandling til patienter med myelomatose, som har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive Revlimid (lenalidomid). Det glæder formanden for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl.

”Jo flere behandlingsmuligheder, der er godkendt som standardbehandling, des bedre. Så vi er glade for rådets godkendelse. Chancen for at finde den behandling, der passer bedst til den enkelte patient, bliver større, fordi antallet af godkendte kombinationer øges. Dette er ikke mindst vigtigt, fordi behandlingerne kun virker en vis periode, før patienterne udvikler refraktæritet imod dem,” siger Søren Dybdahl.

Han tilføjer, at kombinationen af Imnovid, Velcade og dexamethason er en vigtig behandlingsmulighed ved første relaps hos de patienter, der ikke kan tåle en af behandlingskombinationerne med Darzalex (daratumumab) og Revlimid.

”Vi er glade for, at rådet tilgodeser denne patientgruppe,” siger Søren Dybdahl.

Af anbefalingen, som blev godkendt på et møde i går, 20. november, fremgår det, at Imnovid i kombination med Velcade og dexamethason (PomBorDex) er sammenlignet med komparatorerne Darzalex i kombination med Velcade og dexamethason (DaraBorDex), Darzalex i kombination med Revlimid og dexamethason (DaraLenDex) og Kyprolis (carfilzomib) i kombination med dexamethason (CarDex) i tre kliniske spørgsmål.

Medicinrådet vurderer, at værdien af PomBorDex ikke kan kategoriseres sammenlignet med nogen af komparatorerne, fordi evidensens kvalitet er meget lav, men rådet konkluderer, at:

”På baggrund af sammenligningen af de absolutte effektestimater fra studierne ser PomBorDex samlet set ud til at være et dårligere behandlingsalternativ end DaraLenDex og DaraBorDex. PomBorDex ser ud til at være et ligeværdigt behandlingsalternativ sammenlignet med CarDex og bør på linje med CarDex anvendes efter DaraBorDex og DaraLenDex eller tidligere, hvis daratumumab er kontraindiceret. Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav,” lyder det i anbefalingen.

Med hensyn til det økonomiske perspektiv er behandling med PomBorDex til patienter, der tidligere har modtaget mindst én behandling, forbundet med store besparelser sammenlignet med DaraLenDex og med betydelige omkostninger sammenlignet med DaraBorDex. Til patienter, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger, er behandling med PomBorDex forbundet med store besparelser sammenlignet med CarDex. Til patienter, der tidligere har modtaget mindst én behandling og er refraktære overfor Revlimid, er behandling med PomBorDex imidlertid forbundet med betydelige omkostninger sammenlignet med DaraBorDex.

Medicinrådet konkluderer, at behandling med PomBorDex bør anvendes efter behandling med enten DaraBorDex eller DaraLenDex eller tidligere, hvis Darzalex er kontraindicieret. Med denne anvendelse vurderer Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem behandlingens værdi og omkostninger.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift