Kristian Lunds blog

Venclyxto øger PFS men også dødsrisikoen for myelomatosepatienter

EHA: Selvom tilsætning af Venclyxto (venetoclax) til Velcade (bortezomib) og dexamethason signifikant forbedrer den progressionsfrie overlevelse for patienter med relaps/refraktær myelomatose, resulterer en øget dødsrisiko i en ugunstig fordel-risikoprofil i en bred befolkning.

Det viser resultater fra fase III-studiet BELLINI som blev præsenteret som Late Breaking Abstract (Abstract LB2601) på de europæiske hæmatologers årlige kongres (EHA).

Det stemmer overens med udmeldingen fra de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, som i april valgte at stoppe indskrivning i forsøg med Venclyxto mod myelomatose, fordi en gennemgang af data fra BELLINI-studiet viste, at Venclyxto fordoblede risikoen for død sammenlignet med placebo.

BELLINI-studiet, hvis resultater blev præsenteret på EHA-kongressen den 16. juni, er et randomiseret, placebokontrolleret forsøg, hvor 291 patienter er blevet randomiseret 2:1 til at modtage enten Venclyxto i kombination med Velcade og dexamethason eller placebo i kombination med Velcade og dexamethason.

Resultaterne fra studiet viser, at der var en højere samlet respons (ORR) ved Venclyxto-behandlingen (82 procent mod 68 procent), ligesom også den delvise respons eller bedre blev set ved Venclyxto-behandlingen (59 procent mod 36 procent). Den mediane progressionsfrie overlevelse (PFS) blev næsten fordoblet med tilsætning af Venclyxto (22,4 måneder mod 11,5 måneder).

Der blev dog observeret flere dødsfald i Venclyxto-gruppen, hvilket resulterede i en ringere samlet overlevelse (OS) ved den mellemliggende analyse. Størstedelen af dødsfaldene skyldtes infektioner og/eller progressiv sygdom, især i de første seks måneder af forsøget. Specielt synes patienter med højrisiko-cytogenetik, højere sygdomstrin uden t (11; 14) eller med lave bcl2-proteiner at have mindre fordel af behandlingen.

Venclyxto er ikke godkendt til behandling af myelomatose, og FDA advarer mod off-label anvendelse af Venclyxto mod myelomatose. Derimod lyder udmeldingen, at lægemidlet er sikkert og effektivt til dets godkendte anvendelser, som omfatter andenlinjebehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og lymfatisk lymfom hos voksne såvel som nyligt diagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) hos voksne i alderen 75 år eller derover eller som har kontraindikationer til standard kemoterapi.

Venclyxto virker ved selektivt at hæmme det anti-apoptotiske protein BCL2 i CLL-cellen, hvorved pro-apoptotiske proteiner får overtag, og cellen undergår programmeret celledød. 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift