Kristian Lunds blog

FDA stopper forsøg med Venclyxto mod myelomatose

De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har stoppet indskrivning i forsøg med Venclyxto (venetoclax) mod myelomatose.

Beslutningen kommer efter en gennemgang af data fra fase III-studiet BELLINI, som har undersøgt Venclyxto over for placebo hos patienter med relaps/refraktær myelomatose, som har fået Velcade (bortezomib) og lavdosis dexamethason.

FDA vurderer, at Venclyxto i BELLINI-studiet (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02755597) fordoblede risikoen for død sammenlignet med placebo.

I alt døde 41 ud af 194 patienter (21,1 procent) i Venclyxto-armen, mod 11 ud af 97 (11,3 procent) i placebogruppen. 13 af dødsfaldene i Venclyxto-armen (32 procent) og ét dødsfald i placeboarmen (ni procent) var behandlingsrelaterede. Sepsis, lungebetændelse og hjertestop var de mest almindelige behandlingsrelaterede dødsårsager i Venclyxto-gruppen. Otte af de 13 dødsfald (62 procent) skyldtes infektion.

Venclyxto er ikke godkendt til behandling af myelomatose, og FDA advarer mod off-label anvendelse af Venclyxto mod myelomatose. Derimod lyder udmeldingen, at lægemidlet er sikkert og effektivt til dets godkendte anvendelser, som omfatter andenlinjebehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og lymfatisk lymfom hos voksne såvel som nyligt diagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) hos voksne i alderen 75 år eller derover eller som har kontraindikationer til standard kemoterapi.

FDA vil nu arbejde direkte med firmaerne bag Venclyxto, (AbbVie og Roche), samt forskere, der udfører kliniske forsøg med myelomatosepatienter, for at bestemme omfanget af sikkerhedsproblemet.

AbbVie bemærker i sin egen pressemeddelelse, at Venclyxto overgik placebo i BELLINI-studiet, både i progressionsfri overlevelse (22,4 måneder mod 11,5 måneder) og samlet set (82 procent mod 68 procent) og delvis responsrate (59 procent mod 36 procent).

Alvorlig grad 3-5 toksicitet og alvorlige bivirkninger var ens i de to undersøgelsesarme, ligesom den samlede forekomst af infektioner (79,8 procent mod 77,1 procent). Forekomsten af ​​lungebetændelse var imidlertid 20,7 procent ved behandling med Venclyxto, sammenlignet med 15,6 procent med placebo.

 

ASCO videreudvikler inddragelsen af publikum

ASCO: Et af de nye tiltag på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er nye interaktive case-baserede sessioner, som centrerer sig omkring en paneldiskussion og bruger interaktiv teknologi til at inddrage publikum i diskussionerne.

Læs mere ...

Eksplosiv interesse for fælles beslutningstagning

ASCO: Et af de hotteste emner inden for patientinddragelse lige nu er fælles beslutningstagning, som ifølge leder af Center for Fælles Beslutningstagning professor Karina Dahl Steffensen i øjeblikket får en nærmest eksplosiv interesse, både internationalt og i Danmark.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift