Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

FDA stopper forsøg med Venclyxto mod myelomatose

De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har stoppet indskrivning i forsøg med Venclyxto (venetoclax) mod myelomatose.

Beslutningen kommer efter en gennemgang af data fra fase III-studiet BELLINI, som har undersøgt Venclyxto over for placebo hos patienter med relaps/refraktær myelomatose, som har fået Velcade (bortezomib) og lavdosis dexamethason.

FDA vurderer, at Venclyxto i BELLINI-studiet (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02755597) fordoblede risikoen for død sammenlignet med placebo.

I alt døde 41 ud af 194 patienter (21,1 procent) i Venclyxto-armen, mod 11 ud af 97 (11,3 procent) i placebogruppen. 13 af dødsfaldene i Venclyxto-armen (32 procent) og ét dødsfald i placeboarmen (ni procent) var behandlingsrelaterede. Sepsis, lungebetændelse og hjertestop var de mest almindelige behandlingsrelaterede dødsårsager i Venclyxto-gruppen. Otte af de 13 dødsfald (62 procent) skyldtes infektion.

Venclyxto er ikke godkendt til behandling af myelomatose, og FDA advarer mod off-label anvendelse af Venclyxto mod myelomatose. Derimod lyder udmeldingen, at lægemidlet er sikkert og effektivt til dets godkendte anvendelser, som omfatter andenlinjebehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og lymfatisk lymfom hos voksne såvel som nyligt diagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) hos voksne i alderen 75 år eller derover eller som har kontraindikationer til standard kemoterapi.

FDA vil nu arbejde direkte med firmaerne bag Venclyxto, (AbbVie og Roche), samt forskere, der udfører kliniske forsøg med myelomatosepatienter, for at bestemme omfanget af sikkerhedsproblemet.

AbbVie bemærker i sin egen pressemeddelelse, at Venclyxto overgik placebo i BELLINI-studiet, både i progressionsfri overlevelse (22,4 måneder mod 11,5 måneder) og samlet set (82 procent mod 68 procent) og delvis responsrate (59 procent mod 36 procent).

Alvorlig grad 3-5 toksicitet og alvorlige bivirkninger var ens i de to undersøgelsesarme, ligesom den samlede forekomst af infektioner (79,8 procent mod 77,1 procent). Forekomsten af ​​lungebetændelse var imidlertid 20,7 procent ved behandling med Venclyxto, sammenlignet med 15,6 procent med placebo.

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift