Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinRapport: Flere og flere får myelomatose

Det ser ud til, at flere og flere mennesker får myelomatose i de nordiske lande. I Danmark er der siden 2005, hvor man begyndte at lave årsrapporter på området, over en 10-årig periode blevet diagnosticeret cirka 50 flere patienter om året.

Det fortæller professor Niels Abildgaard, som er formand for Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG), der står bag den seneste årsrapport på området.

”Incidensen er steget fra 5,8 per 100.000 indbyggere om året i 2005 til 6,8 per 100.000 i 2017. Tallene er endnu ikke alderskorrigerede, men vi tror ikke, at befolkningens stigende levealder kan forklare hele stigningen,” siger Niels Abildgaard.

De cirka 50 ekstra myelomatosediagnoser om året skal ses i lyset af, at myelomatose er en relativt sjælden sygdom. I 2017 fik 376 personer i Danmark stillet diagnosen, og ifølge den nordiske kræftdatabase NORDCAN levede der ved udgangen af 2015 cirka 2.100 mennesker med sygdommen i Danmark.

På et møde i den nordiske myelomatosegruppe i februar i år refererede nordmændene, ifølge Niels Abildgaard, at den stigende incidens er et faktum i Norge, hvor forekomsten af myelomatose generelt er lidt højere end i Danmark. Svenskerne melder om samme tendens.

Vil undersøge årsag

Der er ingen oplagte forklaringer på, hvorfor der ser ud til at være en stigning i antallet af mennesker i Norden, der får myelomatose, fortæller Niels Abildgaard.

”Der er ikke tegn på, at det skyldes traditionelle livsstilsforhold som rygning, overvægt eller alkohol. Vi har tænkt os at undersøge mulige årsager nærmere i vores datasæt, som efterhånden rummer over 4.000 patienter. Vi vil begynde med at se på, om der er noget, der falder ud, f.eks. i forhold til bestemte erhverv eller områder i landet,” siger Niels Abildgaard.

Det eneste, man indtil videre ved om risikofaktorer for at få myelomatose er, at der er en lille familiær disposition. Det indebærer, at hvis et nært familiemedlem har myelomatose, har man selv en øget risiko på 0,01 procent for at udvikle sygdommen. Risikoen er dog så lille, at der ikke anbefales screening for myelomatose, hvis man har et familiemedlem med sygdommen.

Udskriv Email

ASH 2020 er på trapperne – nu med masser af SoMe-hype

ASH: Den amerikanske hæmatologi-kongres ASH løber af stablen i begyndelsen af december, men som alle andre events i 2020 i et noget anderledes format end vanligt. Coid-19 har sat en stopper for det fysiske fremmøde. Men frygt ej, hæmatologisk tidsskrift guider dig her til at få det bedste ud af kongressen foran skærmen.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift