Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinBlixt: Møde har sat fokus på tidlig opsporing af myelomatose

Et samråd indkaldt af Dansk Myelomatose Forening har medført, at Sundheds- og Ældreudvalget har stillet spørgsmål til sundhedsministeren vedrørende en styrket indsats for tidlig opsporing af myelomatose. Det fortæller udvalgets formand Liselott Blixt (DF).

”Det er trist at høre historier om, at myelomatose bliver fundet så sent, at patienterne først kommer sent ind i en kræftpakke. Udover at vi i udvalget har stillet nogle spørgsmål vedrørende tidlig opsporing af myelomatose, har jeg også indkaldt ministeren til samråd omkring VIVE’s rapport, der viser, at mange kræftpatienter kommer for sent igennem udredning og ikke bliver sendt rettidigt til scanning, blodprøve osv.,” siger Liselott Blixt.

Hun fortsætter: "Jeg håber, at det medvirker til, at der bliver udarbejdet klare retningslinjer, sådan at der bliver foretaget de rette test, når man går til sin læge med uspecifikke symptomer. Der er nogle ting, der godt kan sættes i system.”

Det ene af de to spørgsmål, som Sundheds- og Ældreudvalget har stillet sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), er hvordan der i dag sker videndeling og videreuddannelse af praktiserende læger i forhold til bedre og tidligere at kunne opspore myelomatose.

I det andet spørgsmål bedes ministeren redegøre for, om regeringen har planer om at styrke indsatsen for tidlig opsporing af myelomatose, og i bekræftende fald hvordan.

Fokus på tidlig opsporing

Myelomatose er en sygdom, som kan være svær at få øje på, fordi symptomerne ikke peger direkte på en hæmatologisk sygdom. Patienterne debuterer ofte med uforklarlige rygsmerter, men eftersom rygsmerter er lidt af en folkesygdom, anbefales folk ofte at se det lidt an. På den måde kan der gå flere måneder, før sygdommen opdages, og så er prognosen blevet svækket betydeligt - og risikoen for invaliderende rygskader øget betragteligt.

Dansk Myelomatose Forening har de seneste år haft særligt fokus på tidlig opsporing, fortalte Søren Dybdahl til Sundhedspolitisk Tidsskrift umiddelbart inden foreningens samråd med Sundheds- og Ældreudvalget den 15. januar .

”Hvis man behandler os i tide, kan vi i højere grad fungere i samfundet og måske bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hvis man ikke får sat en behandling hurtigt i gang og vælger den mest effektive behandling, risikerer vi at slås med senfølger som f.eks. invaliderende knoglebrud.”

Gå direkte til politikerne

Udover problemstillingen omkring rettidig udredning bundede Dansk Myelomatose Forenings ønske om et møde med Sundheds- og Ældreudvalget sig også i en bekymring over, at økonomi fylder mere og mere i behandlingen.

”Der er en lang række behandlingsmuligheder til myelomatose, og der kommer flere til. Det er vi selvfølgelig glade for, men vi oplever, at sygehusene er tilbageholdende med at give nogle behandlinger, fordi de synes, det bliver for dyrt. Vi oplever også, at man ikke altid kæmper for patienten, men nogle gange er lidt hurtig til at sige, at man ikke kan gøre mere. Det skal meget nødigt hænge samen med, at man ikke vil ofre penge på behandling,” sagde Søren Dybdahl til Sundhedspolitisk Tidsskrift før mødet.

Liselott Blixts budskab til patientforeningen er, at patienter, der oplever, at de ikke får den medicin, de har brug for, skal gå direkte til politikerne.

”Jeg får tit henvendelser fra patienter, som ikke mener, at Medicinrådet godkender den medicin, de skal, eller at de får den medicin, de har brug for. Vi har en række principper, der skal sikre, at økonomi ikke spænder ben for en behandling, så det undrer mig, at patienterne føler, at lægerne ikke vil give dem den medicin, de skal have. Vi vil gerne undersøge det – men kan ikke reagere på noget uden at have nogle bestemte sager,” siger hun.

Dansk Myelomatose Forening er tilfreds med udbyttet af mødet med Sundheds- og Ældreudvalget fortæller foreningens formand Søren Dybdahl.

”Det er en kompleks debat, som er svær at kortlægge på et kvarter, men vi fik markeret os og fortalt, at der er en sygdom, som hedder myelomatose, som kræver nogle særlige vilkår, fordi det er en sydom, som har så alvorlige konsekvenser for patienten. Vi fik også italesat de bekymringer, vi har om fremtidens kræftbehandling,” siger han og tilføjer:

”Mødet er en del af vores forsøg på at skabe synlighed om myelomatose helt generelt, og vi fik det ud af det, vi gerne ville og blev modtaget seriøst og med stor interesse. Så det er vi rigtig glade for.”

Udskriv Email

ASH 2020 er på trapperne – nu med masser af SoMe-hype

ASH: Den amerikanske hæmatologi-kongres ASH løber af stablen i begyndelsen af december, men som alle andre events i 2020 i et noget anderledes format end vanligt. Coid-19 har sat en stopper for det fysiske fremmøde. Men frygt ej, hæmatologisk tidsskrift guider dig her til at få det bedste ud af kongressen foran skærmen.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift