Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Over halvdelen opnår MRD-negativitet med tillæg af carfilzomib ved NDMM

ASH:  Markant flere patienter med nydiagnosticeret myelomatose (NDMM), som ikke er egnede til transplantation, opnår MRD-negativitet, hvis de får tillagt Kyprolis (carfilzomib) til behandling med lenalidomid og dexamethason (KRd) frem for at få lenalidomid og dexamethason alene. 

Det viser resultater fra fase III-forsøget EMN20, som blev præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH 2023 (abstract #205).

Resultaterne viser en betydelig forskel på effekten af de to kombinationer. I KRd-gruppen opnåede 50 procent af patienterne MRD-negativitet et år efter behandlingsstart, og efter to år steg andelen af MRD-negative til 60 procent. 40 procent af patienterne var MRD-negative ved både første og anden måling. Der var derimod ingen patienter i Rd-gruppen, som opnåede MRD-negativitet; hverken et eller to år efter behandlingsstart.

Der var også stor forskel på responsraterne i de to grupper. I KRd-gruppen var den samlede responsrate (ORR) 95 procent, og 52 procent opnåede komplet respons (CR). I Rd-gruppen var ORR 78 procent, og kun 5 procent opnåede CR.

Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) blev ikke nået i KRd-armen, mens den I Rd-gruppen var 20,9 måneder (HR 0,29; 95% CI 0,13-0,64, p=0,002). Overlevelsesraten efter to år var også højere i KRd-gruppen (89 procent) sammenlignet med Rd-gruppen (74 procent) (HR 0.36, 95% CI 0.11–1.17, p=0.09).

Protokol lukket før tid

I alt 101 patienter blev inkluderet i studiet, hvoraf 82 blev randomiseret (42 til KRd og 40 til Rd). Medianalderen var henholdsvis 73 år i KRd-gruppen og 74 år i Rd-gruppen. 60 procent af KRd-patienterne og 58 procent af Rd-patienterne blev kategoriseret som 'fit', og 22 procent i hver gruppe havde højrisiko-cytogenetik.

De hyppigste grad 3-4-bivirkninger i KRd-gruppen var neutropeni (22 procent), trombocytopeni (10 procent), hjertekarhændelser (7 procent), infektioner (7 procent) og hypertension (5 procent). I Rd-gruppen var de hyppigste grad 3-4-bivirkninger neutropeni (12 procent) og dermatologiske bivirkninger (10 procent). 85 procent i KRd-gruppen og 70 procent i Rd-gruppen oplevede mindst én dosisreduktion af et af lægemidlerne.

Protokollen blev gennemført i Italien, men lukkede før tid den 23. november 2021, da de italienske lægemiddelmyndighederne godkendte kombinationen Darzalex (daratumumab)-lenalomid-dexamethason til behandling af ikke-transplanterbar myelomatose i første linje.

Den samme kombination blev afvist af Medicinrådet den 25. januar 2023, da rådet ikke fandt det dokumenteret, at effekten af DaraLenDex på patienternes levetid er bedre end standardbehandlingerne. De nuværende standardbehandlinger af patienter med nydiagnosticeret ikke-transplanterbar myelomatose er daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison (DaraBorMelPred) og bortezomib i kombination med lenalidomid og dexamethason (BorLenDex).

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether