Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Finale CARTITUDE-1-data: Største PFS-gevinst for tungt forbehandlede RRMM-patienter til dato

EHA: En enkelt infusion med CAR-T-celleterapien Carvykti (ciltacabtagene autoleucelin, cilta-cel) giver den længste mediane progressionsfri overlevelse (PFS) rapporteret til dato for nogen behandling i tungt forbehandlede patienter med relaps/refraktær myelomatose (RRMM).

Det viser de finale data fra fase Ib/II-studiet CARTITUDE-1, som blev præsenteret ved en oral session på det europæiske hæmatologiske selskab EHA’s årsmøde i Frankfurt (abstract #S202).

CARTITUDE-1 har inkluderet patienter med myelomatose, som har modtaget tre eller flere tidligere behandlingslinjer (mediant seks tidligere behandlingslinjer). Patienterne var dobbelt-refraktære over for et immunmodulerende stof (IMiD) og en proteasomhæmmer (PI), og var forud for inklusion blevet behandlet med IMiD, PI og et anti-CD38-antistof.

Efter en median opfølgningsperiode på 33,4 måneder var den mediane varighed af respons (DoR) 33,9 måneder i den samlede kohorte. Den mediane PFS var 34,9 måneder med en estimeret andel af patienter uden progression og i live på 47,5 procent ved 36 måneder. Den mediane samlede overlevelse (OS) var ikke nået, men det blev estimeret, at 62,9 procent af patienterne ville være i live ved 36 måneder.  

Til sammenligning har tungt forbehandlede RRMM-patienter, der modtager standardbehandling, en median OS på ~12 måneder.

CARTITUDE-1 har af flere omgange tidligere rapporteret data. De seneste data, som blev opgivet efter en median opfølgningsperiode på 27,7 måneder, viste en 27-måneders PFS-rate på 55 procent og en 27-måneders OS-rate på 70 procent.

Følges mange år endnu

CARTITUDE-1 har inkluderet 97 patienter (59 procent mænd). Patienterne havde en medianalder på 61 år. 42 procent var femstofs-refraktære, 88 procent var triple-klasse refraktære, og 99 procent var refraktære over for den seneste behandling, de havde modtaget. Studiets primære endepunkt var samlet responsrate (ORR) og sikkerhed, mens de sekundære endepunkter inkluderede PFS, OS og minimal restsygdoms (MRD)-negativitet.

De finale data fra CARTITUDE-1 viser, at de patienter, der fik komplet respons og/eller vedvarende MRD-negativitet havde en længere PFS. 49 ud af de 97 patienter i studiet var MRD-evaluerbare. Heraf opnåede 26 patienter MRD-negativitet, som varede ved i ≥12 måneder, og 20 ud af de 26 patienter fik MRD-negativ CR eller bedre. Den mediane PFS var ikke nået i disse to subgrupper. For den førstnævnte subgruppe var 30-måneders PFS-raten 74,9 procent, mens den var 78,5 procent i den sidstnævnte.

18 patienter var MRD-negative med ≥CR ved 24 måneder efter infusion.

Det fremgår af abstractet, at der ikke blev observeret nogle nye sikkerhedssignaler eller nye tilfælde af neurologisk toksicitet i den finale analyse af data. Der blev dog rapporteret seks nye tilfælde af sekundær primær malignitet, inklusiv to tilfælde af basalcellekarcinom og ét tilfælde af henholdsvis B-celle lymfom, myelodysplastisk syndrom (MDS), melanom og prostatakræft. Fem yderligere dødsfald havde fundet sted siden seneste rapportering af data, heraf var to dødsfald ikke relaterede til cilta-cel. Ved data-cutoff var der således i alt registreret 35 dødsfald i løbet af studieperioden. 17 skyldtes sygdomsprogression, seks var relateret til cilta-cel, mens de resterende 12 var urelaterede til behandlingen.

Det oplyses i abstractet, at patienterne fortsat vil blive fulgt med henblik på at evaluere sikkerhed og overlevelse i CARTINUE long-term-studiet, der forløber over 15 år.

På EHA årsmødets Plenary Session blev der præsenteret data fra fase III-studiet CARTITUDE-4, der har undersøgt effekt og sikkerhed ved cilta-cel versus pomalidomid, bortezomib og dexamethason (PVd) eller daratumumab, pomalidomid og dexamethason (DPd) i patienter med relapseret og lenalidomid-refraktær myelomatose.

Læs om data fra CARTITUDE-4 her.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether