Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinUkrudtsmiddel mistænkes igen for at være kræftfremkaldende

Glyphosat, der indgår i ukrudtsmidler som Roundup, øger risikoen for at få non-Hodgkin lymfom med op til 41 procent. Det konkluderer forskere i et metastudie fra University of Washington, der skriver sig ind i en række undersøgelser med modsatrettede resultater.

I undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Mutation Research har forskerne gemmengået studier udgivet mellem 2001 og 2018, herunder et studie med fokusgrupper på over 54.000 personer, der arbejder med sprøjtning af pesticider. Forskerne har primært lagt vægt på epidemiologiske studier af mennesker, men har også inkluderet studier med forsøgsdyr.

I undersøgelsen har forskerne især fokuseret på de grupper af mennesker i hvert studie, der har oplevet en høj grad af påvirkning ved kontakt med glyphosat. Ved anvendelse af de højeste eksponeringsgrupper, når de var tilgængelige i hvert forsøg, var den samlede meta-relative risiko (meta-RR) for NHL 41 procent.

Flere følsomhedsprøver udført for at vurdere validiteten af ​​resultaterne afslørede ifølge forskerne ikke meningsfulde forskelle fra det primære estimerede meta-RR.

"Samlet set antyder vores nuværende metaanalyse af human epidemiologiske studier i overensstemmelse med beviser fra forsøgsdyr og mekanistiske undersøgelser en overbevisende sammenhæng mellem eksponering for GBH (glyphosat-baserede herbicider, red.) og øget risiko for NHL," lyder det fra forskerne.

Årelang diskussion

EU og kræftlæger har i en årrække diskuteret, om glyphosat er kræftfremkaldende eller ej. Echa, EU's kemikalieagentur, har tidligere konkluderet, at glyphosat ikke har nogen kræftfremkaldende effekt. Her arbejdede man udelukkende med toksikologiske data uden inddragelse af epidemiologiske data. EU’s fødevareagentur, Efsa, har også konkluderet, at man ikke tager skade af glyphosat-rester i maden.

Men blandt andet et pilotprojekt fra det italienske Ramazzini Institute viser, at glyphosat havde en påvirkning af tarmfloraen hos nyfødte rotter, selvom der ingen effekt var at finde hos den glyphosat-indtagende rottemor. Også kræftlægerne under WHO stemplede i 2015 glyphosat som et kræftfremkaldende element.

Derudover har en amerikansk domstol idømt Monsanto, der sælger sprøjtemiddel med indhold af glyphosat, til at betale, hvad der svarer til 1,9 mia. kr. til landmanden DeWayne Johnson, der sagsøgte virksomheden, efter han fik konstateret uhelbredelig kræft i sine hvide blodceller. Som led i sit arbejde havde han benyttet en sprøjtepistol med glyphosat til udendørsarealet på en skole ved San Francisco. Han anklagede Monsantos sprøjtemiddel for at være skyld i hans uhelbredelige kræftsygdom, og juryen i sagen gav ham medhold.

Udskriv Email

ASH 2020 er på trapperne – nu med masser af SoMe-hype

ASH: Den amerikanske hæmatologi-kongres ASH løber af stablen i begyndelsen af december, men som alle andre events i 2020 i et noget anderledes format end vanligt. Coid-19 har sat en stopper for det fysiske fremmøde. Men frygt ej, hæmatologisk tidsskrift guider dig her til at få det bedste ud af kongressen foran skærmen.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift