Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Enrylaze er lanceret i Danmark uden om Medicinrådet

Enrylaze (enrylaze, rekombinant crisantaspase; L-asparaginase) er blevet lanceret i Danmark som komponent i et kemoterapiregime til behandling af patienter med akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og lymfoblastær lymfom (LBL). Firmaet bag behandlingen har ikke ansøgt Medicinrådet.

Enrylaze er lanceret til den lille subgruppe af patienter, som har udviklet overfølsomhed eller såkaldt stille inaktivering over for standardbehandlingen med E. coli-afledt asparaginase. Det er en sjælden tilstand. Der bliver diagnosticeret omkring 25 patienter om året i Norden, og cirka 5 patienter i Danmark. 

Firmaet bag Enrylaze (Jazz Pharmaceuticals) oplyser til Hæmatologisk Tidsskrift, at firmaet har valgt ikke at ansøge Medicinrådet om en vurdering. Forklaringen lyder, at ”L-asparaginase allerede er standardbehandling, og den begrænsede patientpopulation gør det vanskeligt at udarbejde et sundhedsøkonomisk beslutningsgrundlag efter medicinrådets retningslinjer.”

Europa-Kommissionen udstedte markedsføringstilladelse til Rylaze (enrylaze) til behandling af børn og voksne med akut lymfatisk leukæmi (ALL) og lymfoblastisk lymfom (LBL) i midten af september sidste år, og efterfølgende blev behandlingen godkendt af Lægemiddelstyrelsen.  

Enrylaze er Erwinia-afledt asparaginase, der er udviklet ved brug af next-generation rekombinant teknologi. Asparaginase-enzymet indgår som en nøglekomponent i behandlingen af flere former for leukæmi, blandt andet ALL. Det virker ved at reducere mængden af asparagin i kroppen, hvilket bidrager til at hæmme væksten af tumorcellerne. Der er imidlertid cirka 30 procent af ALL-patienter, der udvikler hypersensitivitet eller stille inaktivering mod E-coli-afledt asparaginase. Det betyder, at behandlingen forsinkes eller må afbrydes, og det fører typisk til dårligere outcome for patienterne.

Ikke samme problematikker

Enrylaze er ikke afledt fra E-coli, men fra en anden bakterieslægt kaldet Erwinia. Behandlingen er således ikke associeret med de samme hypersensitivitets-problematikker som vanlig asparaginase-behandling.

Godkendelsen baserer sig på data fra et fase II/III-studie på 228 børn og voksne med ALL og LBL, som havde udviklet hypersensitivitet eller stille inaktivering mod E.coli-afledt asparaginase. Studiet blev udført i samarbejde med ’the Children’s Oncology Group (COG). Det blev gennemført i to dele for at evaluere på de to forskellige administrationsformer (intravenøs administration (IV) og intramuskulær administration (IM)). Effekten af behandlingen blev vurderet ud fra, om patienterne opnåede og vedligeholdt nadir serum asparaginase aktivitets (NSAA)-niveauer ≥ 0,1 U/mL.

Studiet viser, at 89,8 procent af de patienter, der fik enrylaze IV (25/25/50 mg/m2 MWF) vedligeholdt NSAA ≥ 0,1 U/mL 48 timer efter dosis (95% CI 82,1 procent, 97,5 procent), og 40 procent vedligeholdt NSAA ≥ 0,1 U/mL 72 timer efter dosis (95% CI 26,4 procent, 53,6 procent). For enrylaze IM lå andelene på henholdsvis 95,9 procent (95% CI 90,4 procent, 100,0 procent) og 89,8 procent (95% CI 81,3 procent, 98,3 procent).

Sikkerhedsprofilen for enrylaze er sammenlignelig med de sikkerhedsdata, der er rapporteret for ALL- og LBL-patienter behandlet med asparaginase sammen med kemoterapi. De hyppigst forekommende bivirkninger var anæmi, opkast, trombocytopeni, neutropeni, kvalme, febril neutropeni, fatigue, feber, nedsat appetit, diarré, øget transaminase, mavesmerter, fald i antal hvide blodceller, hovedpine, hovedpine samt nedsat lymfocyttal. De hyppigst forekommende alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger var febril neutropeni, feber, opkast, sepsis, hypersensitivitet, kvalme og pankreatit.

Enrylaze blev lanceret i midten af december 2023 i Danmark, og i starten af december 2023 i Sverige og Finland. Lanceringsprocessen pågår aktuelt i Norge. 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether