Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Medicinrådet giver grønt lys til Scemblix mod Ph+ CML‑CP

Medicinrådet har besluttet at anbefale BCR-ABL1-hæmmeren Scemblix (asciminib) til behandling af voksne patienter med Philadelphia‑kromosom positiv kronisk myeloid leukæmi i kronisk fase (Ph+ CML‑CP), som tidligere er blevet behandlet med to eller flere tyrosinkinasehæmmere (TKI’er). Beslutningen blev truffet på et møde den 21. juni.

Medicinrådet skriver i sin anbefaling, at rådet vurderer, at effekten og bivirkningsbyrden ved asciminib er sammenlignelig med effekten af Bosulif (bosutinib), som er et af de lægemidler, patienter med Ph+ CML-CP behandles med i dag.

Både behandling medasciminib og bosutinib medfører, at patienterne opnår respons, som forhindrer, at sygdommen forværres (Major Molecular Response; MMR). Samtidig er omkostningerne ved de to behandlinger sammenlignelige. Derfor vurderer Medicinrådet, at omkostningerne ved asciminib samlet set er rimelige i forhold til effekten.

Medicinrådet skønner, at behandling med asciminib vil være relevant for cirka seks patienter om året i Danmark. Behandlingen formodes at skulle pågå over mange år hos responderende patienter.

Bivirkningsprofilen kan være anderledes i praksis

Medicinrådets anbefaling baserer sig på data det randomiserede, ublindede fase-III-multicenterstudie ASCEMBL, som har undersøgt effekt og sikkerhed ved asciminib over for bosutinib. Studiet inkluderede 233 patienter med Ph+CML-CP, som tidligere var behandlet med to eller flere TKI’er.

MMR efter 24 uger blev observeret hos 25,5 procent (18,87-33,04) af alle patienter, der fik asciminib, og hos 13,2 procent (6,49-22,87) af patienterne behandlet med bosutinib. Det svarer til en absolut forskel på 12,2 procentpoint (2,2-22,3).

Alvorligheden af bivirkninger og byrden af bivirkninger for asciminib og bosutinibf vurderedes at være sammenlignelige i ASCEMBL-studiet. Patienterne i ASCEMBL var dog yngre, end de patienter som typisk ses i dansk klinisk praksis (52 år mod cirka 69 år), og det er derfor muligt, at bivirkningsprofilen vil være anderledes i praksis end i ASCEMBL, lyder det i Medicinrådets anbefaling.

Høje responsrater i BCR-ABL1+ CML

For nylig blev der på det europæiske hæmatologiske selskab EHA’s årsmøde i Frankfurt præsenteret data fra fase II-studiet FASCINATION, som inkluderede 144 patienter med nydiagnosticeret BCR-ABL1+ CML i kronisk fase. Resultaterne fra FASCINATION viser, at tillæg af asciminib til standard førstelinjebehandling med ATP-kompetitive BCR-ABL1-hæmmere er associeret med en høj frekvens af dybe molekylære responser hos patienterne. MR4-raten (BCR-ABL1-traskripter ≤0,01 procent målt på den Internationale skala, IS) ved 12 måneder i den samlede kohorte var 37,7 procent (95 procent CI 30,1-45,8 procent).

En betydelig del af patienterne kæmpede dog med bivirkninger. Grad 3-4 bivirkninger blev observeret hos 37,6 procent af patienterne, og 17 procent måtte afbryde behandlingen i løbet af det første år grundet toksicitet.

 

I studiets abstract skriver forskerne, at længere opfølgning er planlagt med henblik på at evaluere effekten af vedligeholdelsesbehandling med asciminib hos patienter, der har fået dybe molekylære responser og behandlingsfri remission.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether