Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Novo afbryder forsøg med hæmofili-stof

Novo Nordisk har afbrudt fase III-studierne Explorer7 og Explorer8 med hæmofili-stoffet concizumab på grund af ikke-fatale trombotiske begivenheder.

Der vil ikke blive rekrutteret yderligere patienter, og yderligere behandling af patienter, der i øjeblikket er indskrevet i forsøgene med concizumab, ophører.

I Explorer7 og Explorer8 er profylaktisk anvendelse af IgG4-antistoffet concizumab hos patienter med hæmofili A og B uanset inhibitorstatus blevet evalueret. Forekomsten af ​​ikke-fatale trombotiske begivenheder er set hos tre patienter, der er indskrevet i det sene fase-program.

Novo iværksatte Explorer7-studiet i oktober sidste år for at fastlægge sikkerheden og effektiviteten af ​​profylaktisk subkutan concizumab, der leveres en gang dagligt i en pen for at reducere antallet af blødninger. Et parallelt fase III-forsøg med hæmofili A- eller B-patienter uden inhibitorer, Explorer8, blev derefter påbegyndt i november 2019.

Hæmofili A og hæmofili B er arvelige sygdomme. Hæmofili A rammer en ud af 10.000, og hæmofili B rammer en ud af 50.000. Ud af de knap 1.000 danskere, der har fået konstateret en blødersygdom, har cirka 36 procent hæmofili A og cirka otte procent hæmofili B

Hæmofili skyldes mangel på faktor i blodet. Faktorer – eller koagulationsfaktorer – er de blodkomponenter, der får blodet til at størkne. Når der mangler faktor i blodet, betyder det, at blodet ikke størkner på normal vis, hvorfor blødninger ikke stopper. Der er 13 faktorer i det menneskelige blod. Har man hæmofili A, mangler man faktor VIII i blodet. Har man hæmofili B, mangler man faktor IX.

Udskriv Email

Dansk Hodgkingruppe vil granske tyske data om stråling

At stråle eller ikke at stråle. Det er et spørgsmål, som den danske Hodgkingruppe vil overveje, efter at tyske hæmatologer har droppet afsluttende strålebehandling som standard for patienter med nydiagnosticeret højrisiko Hodgkinlymfom. Umiddelbart er der dog ikke planer om at ændre den danske strategi, fortæller overlæge Peter Kamper.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift