Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Personlig dosering af ADYNOVATE medfører færre blødninger

ISTH: Personlig dosering af ADYNOVATE til hæmofili A-patienter baseret på det farmakokinetiske (PK) bundniveau resulterer i færre blødninger.

Det viser resultaterne af PROPEL-studiet, som forleden blev præsenteret (Abstract OC42.1) på International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH-kongressen i Melbourne, Australien.

PROPEL-studiet er en prospektiv, randomiseret, multicenterundersøgelse, der sammenligner sikkerheden og effektiviteten af ​​ADYNOVATE efter PK-guidet profylakse, der retter sig mod to forskellige faktor 8 (FVIII) bundniveauer hos personer med alvorlig hæmofili A.

De seneste resultater af PROPEL-studiet viser, at ADYNOVATE-profylakse hos svære hæmofili A-patienter kan forbedre patientens PK-profil - ved at målrette FVIII-bundniveauer på otte-12 procent (forhøjet profylaksearm, ELE) sammenlignet med en-tre procent (reference profylaksearm, REF).

Dette medfører en klinisk meningsfuld tendens til flere patienter med nul blødninger [henholdsvis 62% ELE og 42% REF].

Patienter randomiseret til otte-12 procent målgruppen oplevede også:

  • Reduceret gennemsnitlig total årlig antal blødninger (ABR), hhv. 1,6 ELE versus 3,6 REF
  • Reduceret gennemsnitlig spontan almindelig ABR (0,5 ELE versus 2,0 REF)

Dataene understøtter tesen om, at patienterne kan få gavn af PK-drevet dosering, der målretter sig mod FVIII-bundniveauer på otte-12 procent. Sikkerhedsresultaterne fra denne seneste opdatering var også sammenlignelige og i overensstemmelse med tidligere ADYNOVATE-forsøg.

Løbende analyser vil yderligere karakterisere forholdet mellem PK-skræddersyet dosering af ADYNOVATE FVIII-niveauer og tilfælde af blødninger.

Tilpasning af doseringsregimen til en individuel patient, styret af patientens individuelle PK-egenskaber, har stort potentiale - til styring af patienter med hæmofili A, især dem, der ønsker større blødningsbeskyttelse.

"Disse resultater giver for første gang bevis for konceptet om at målretning af højere FVIII-bundniveauer kan være til gavn for alvorlige hæmofili A-patienter, der ikke har nogen bivirknings profilændring," siger dr. med . Robert Klamroth, der er direktør for Comprehensive Care Haemophilia Treatment Center og Haemostasis og Trombose Enhed på Vivantes Klinikum i Berlin, Tyskland.

"Det næste skridt vil være at karakterisere forholdet mellem farmakokinetiske profiler, FVIII-aktivitetsniveauer og blødende hændelser, så vi kan forstå mere om den optimale tilgang til personlig profylakse ved hæmofili A og hjælpe flere patienter med at opnå nul blødninger," understreger han.

Udskriv Email

Dansk Hodgkingruppe vil granske tyske data om stråling

At stråle eller ikke at stråle. Det er et spørgsmål, som den danske Hodgkingruppe vil overveje, efter at tyske hæmatologer har droppet afsluttende strålebehandling som standard for patienter med nydiagnosticeret højrisiko Hodgkinlymfom. Umiddelbart er der dog ikke planer om at ændre den danske strategi, fortæller overlæge Peter Kamper.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift