Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre forhold begrunder vigtig klinisk merværdi ved Hemlibra

Medicinrådet vurderer, at Hemlibra (emicizumab) til profylaktisk behandling af hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med Activated prothrombin complex concentrate (APCC).

Evidensens kvalitet for sammenligningen af de to lægemidler vurderes dog at være meget lav.

Af Medicinrådets vurderingsrapport fremgår det, at fagudvalget vedrørende hæmofili finder, at følgende tre forhold begrunder en vigtig klinisk merværdi for Hemlibra:

  • Klinisk relevant effekt på det kritiske effektmål ABR (årlig blødningsrate)
  • Fordelagtige håndteringsmæssige forhold
  • Der er patienter, hvor Hemlibra er det eneste reelle behandlingstilbud.

I praksis er der cirka 10 patienter i Danmark, som kan være kandidater til behandlingen med Hemlibra. Baseret på den kliniske erfaring kan nogle af disse patienter ikke gennemføre og opnå tilfredsstillende profylaktisk APCC-behandling. For disse patienter, der har meget høj blødningsrisiko, vil Hemlibra være det eneste reelle profylaktiske behandlingstilbud.

Hemlibra blev, hurtigere end forventet, godkendt af Europa-Kommissionen i februar 2018. Godkendelsen var baseret på to af de største pivotale kliniske undersøgelser hos mennesker med hæmofili A med inhibitor (HAVEN 1 og HAVEN 2), hvor Hemlibra demonstrerede overlegen effekt sammenlignet med tidligere behandling med bypassing agents (BPA) som profylakse eller on-demand.

Opdaterede analyser fra de to studier blev præsenteret i december sidste år på ASH-mødet og viste, at Hemlibra fortsatte med at reducere blødninger væsentligt hos mennesker med hæmofili A med inhibitor efter længere opfølgning.

 

 

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift