Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Juraprofessor: Meget bekymrende med regionernes administration af det syvende princip

Mette Hartlev

Det er bekymrende for patienters lige adgang til sundhed og behandling, at regionerne afholder udgifter til dyr hospitalsmedicin forskelligt, og at lægemiddelkomitéer ikke vurderer efter gennemsigtige kriterier, mener professor i sundhedsjura Mette Hartlev.

”Jeg synes, at det er meget bekymrende, at nogle afdelinger bliver straffet økonomisk for at bruge det syvende princip,” sagde Mette Hartlev, professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet, under et webinar, afholdt af Medicinske Tidsskrifter.

I nogle regioner dækker regionerne alle udgifter til hospitalsmedicin; andre regioner dækker alle udgifter, så længe hospitalerne følger Medicinrådets og lægemiddelkomiteernes anbefalinger. I Region Hovedstaden deler hospitaler og regionen dog udgifter til hospitalsmedicin med en 20/80 procent fordeling.

Mette Hartlev mener, at den manglende økonomiske ensartethed på tværs af regioner er problematisk, da læger måske ikke vil være lige tilbøjelige til at søge om individuel ibrugtagning af ikke-anbefalede dyre lægemidler, hvis hospitalet skal betale en del af behandlingen.

”Det er meget bekymrende for mig set ud fra et lighedsprincip, fordi det betyder, at der de facto er patienter, som på grund af geografi og (regionale) beslutninger om økonomi, ikke har de samme chancer for at komme i betragtninger til det syvende princip som andre,” sagde hun.

Mette Hartlev håber derfor, at det er noget, myndighederne vil tage op til overvejelse. Hun fik opbakning fra flere af deltagerne på webinaret, herunder de to formænd fra lægemiddelkomitéerne i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

”Jeg er mere på det hold, der mener, at det vil være godt, hvis der var det samme (system på tværs af landet, red.). Jeg bor i en af de regioner, der funderer det hele. Det gør det noget lettere. Det er det princip, jeg vil tale for, at man indfører i hele landet,” sagde Kim Brixen, lægefaglig direktør på Syddansk Universitetshospital og formand for Region Syddanmarks lægemiddelkomité.

Han blev suppleret af Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital og formand for lægemiddelkomitéen i Region Nordjylland.

”Jeg er enig i det med den økonomiske model. I daglig praksis, tror jeg ikke, det giver de store problemer, men at der kan stilles spørgsmål til det, det er der ingen grund til. Så det er noget, vi kan tage med os herfra,” sagde Søren Pihlkjær Hjortshøj.

Mangel på tydelige kriterier

Mette Hartlev mener heller ikke, at det fremstår særlig tydeligt, at de forskellige regioners lægemiddelkomitéer, -råd eller task forces vurderer patienter efter samme kriterier.

”Jeg er blevet lidt klogere efter det, vi har hørt her i dag (på webinaret, red.). Men det står stadig noget uklart for mig, om der er en fælles opfattelse på tværs af hele landet, hvad det præcist er for nogle kriterier, man kan lægge vægt på i forbindelse med anvendelse af det syvende princip,” sagde hun.

Danske Regioner har en vejledning til at søge om individuel ibrugtagning hos de enkelte regioners lægemiddelkomiteer, men Mette Hartlev mener ikke, at vejledningen tydeligt afgrænser, hvilke patienter der kan forvente anbefaling, og hvilke der ikke kan. Derfor efterlyser hun, at det bliver gjort tydeligere.

”Det er rigtig, rigtig vigtigt, at der bliver lavet nogle kriterier for, hvilke typer af patienter man har i tankerne (med det syvende princip, red.),” sagde hun.

Det er en pointe som Leif Vestergaard Pedersen, formand for Etisk Råd og tidligere medlem af Medicinrådet, deler. Han efterlyser ligeledes, at Danske Regioners vejledning bliver gjort tydeligere og kommunikeres klarere, så også patienterne ved, hvad deres muligheder er.

”Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Danske Regioner ikke tydeligt har beskrevet, hvordan det syvende princip skal administreres. Det er virkelig kritisabelt. Jeg kan sige, som tidligere patientrepræsentant i Medicinrådet har vi efterspurgt det i årevis.”

Han mener, at nogle patienter og behandlingsansvarlige læger har fået det indtryk, at man kan få adgang til behandlinger gennem det syvende princip, som er blevet afvist af Medicinrådet. Sådan er det ikke. Det er kun for patienter, som fagligt vurderes til at være anderledes og have bedre effekt end interventionsgruppen, som har fået afvist behandlingen som standard.

Læs mere om Leif Vestergaard Pedersens perspektiver her.

Professor: Kig mod Norge

For at tydeliggøre for alle, hvilke kriterier det syvende princip skal administreres efter, opfordrer Mette Hartlev til, at de danske myndigheder lader sig inspirere af Norge, som har ladet en uafhængig ekspertgruppe evaluere Norges prioriteringssystem for lægemidler.

Evalueringen er mundet ud i tre rapporter, som blandt andet anbefaler en større gennemsigtighed i forhold til i hvilke situationer og til hvilken type af patienter, lægerne  kan forvente, at de vil få en positiv anbefaling af individuel ibrugtagning af medicin, der ikke er vurderet eller anbefalet af den norske pendant til Medicinrådet.

”Det drejer sig om tre gedigne rapporter, som indeholder nogle ret klare anbefalinger for kriterier, man bør anvende.”

Som eksempel patienter, som vil have mulighed for at få grønt lys til ikke-anbefalet medicin, nævner de norske rapporter blandt andet patienter, som matcher populationen i de registreringsstudier, som den pågældende behandling er blevet afvist på baggrund af, men som til gengæld ikke tåler de eksisterende standardbehandlinger. Her vil der være en mulighed, da patienten ellers ikke har muligheder, sagde Mette Hartlev.

”Det bliver ikke en tilsidesættelse af de normale prioriteringers-kriterier, men det er fordi patienten adskiller sig fra gruppen.”

Læs mere om de tre rapporter her.

  • Oprettet den .

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether