Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

ASH udpeger nye ledere

ASH: American Society of Hematology (ASH) har valgt tre nye medlemmer til selskabets Executive Committee for perioden, der begynder efter ASH-årsmødet i Orlando, USA.

Jane Winter vil fungere som et år som vicepræsident, mens Alison Loren og Bob Löwenberg hver tjener fire-årige valgperioder som rådgivere.

”Winter, Loren og Löwenberg har været mangeårige medlemmer af ASH og har vist lederskab og dedikation til forskellige ASH-udvalg og publikationer. De har i høj grad bidraget til udviklingen af ​​programmer, der fremmer ASH's mission, og tilføjet en enorm værdi for hæmatologer og deres patienter over hele verden. Samlet set vil de perspektiver, de vil bringe til ASH's Executive Committee, bidrage til, at selskabet udnytter kreative fordele af mulighederne og tackle de udfordringer, som området står overfor i den nærmeste fremtid og de kommende år," siger ASH’s formand Roy Silverstein fra Medical College of Wisconsin i en pressemeddelelse.

Jane Winter er professor i medicin ved Northwestern University's Feinberg School of Medicine i Chicago, USA. Hendes forskningsinteresser inkluderer kliniske og biologiske markører for prognose i diffust storcellet B-cellelymfom samt kliniske forsøg og translationel forskning med nye lægemidler i Hodgkin og non-Hodgkin lymfom.

Jane Winter har fungeret i forskellige ledelsesroller i ASH, senest har hun været ASH-rådgiver og medlem af ASH’s Executive Commitee. Hun var medlem af ASH’s uddannelsesudvalg i ti år og har været medformand for uddannelsesprogrammet for årsmødet.

Alison Loren er lektor i medicin, direktør for blod- og knoglemarvstransplantation ved Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania i Philadelphia, USA, samt medlem af Penn's Abramson Cancer Center. Hendes forskningsinteresser inkluderer allogen hæmatopoietisk celletransplantation, kliniske forsøg, fertilitetsbevaring og kræftoverlevelse. Hun har fungeret som formand for ASH’s uddannelsesudvalg, der giver karriere- og uddannelsesmuligheder for hæmatologistuderende, og Research Training Award for Fellows undersøgelsesafdeling. Alison Loren fungerer i øjeblikket som medformand for ASH Editor Search Committee.

Bob Löwenberg er professor i hæmatologi ved Erasmus University Rotterdam i Rotterdam, Holland. Hans forskningsinteresser inkluderer molekylær og cellulær patobiologi for leukæmi og udviklingsdiagnostik og terapeutik i leukæmi. I slutningen af ​​2019 vil Bob Löwenberg have afsluttet en syv-årig periode som hovedredaktør af ASH’s flagskibstidsskrift Blood. Han har tidligere fungeret som formand for Det Internationale Medlemskomité, der fører tilsyn med den internationale indsats fra ASH og selskabets videnskabelige komité for transplantationsbiologi, der er fokuseret på immunterapeutiske strategier.

Udskriv Email

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift