Medicinrådet afviser Darzalex-Velcade-kombi mod nydiagnosticeret myelomatose

Medicinrådet anbefaler ikke Darzalex (daratumumab) i kombination med Velcade (bortezomib), thalidomid og dexamethason (DaraBorThalDex) som induktionsbehandling til nydiagnos­ticerede myelomatosepatienter, som er egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Beslutningen blev truffet på et møde i rådet den 26. januar.

Baggrunden for Medicinrådets afgørelse er, at rådet vurderer, at der ikke er dokumenterede forskelle i patienternes overlevelse og livskvalitet ved behandling med DaraBorThalDex og den nuværende standardbehandling; Velcade, Revlimid (lenalidomid) og dexamethason (BorLenDex). Der er heller ikke dokumenteret betydende forskelle i bivirkningerne ved de to behandlinger, vurderer Medicinrådet, som samtidig peger på, at behandling med DaraBorThalDex er væsentligt dyrere end behandling med BorLenDex.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem effekten og de omkostninger, der er forbundet med behandling med DaraBorThalDex.

Af Medicinrådets anbefaling fremgår det, at der ikke er foretaget en direkte sammenligning med BorLenDex, som Medicinrådet vurderer, er den relevante komparator. For at estimere effekten af DaraBorThalDex sammenlignet med BorLenDex har ansøger derfor udført en indirekte analyse baseret på Match Adjusted Indirect Comparison (MAIC). I analysen sammenlignes data fra fase III-studiet CASSIOPEIA med data for BorLenDex fra et ældre randomiseret fase III-studie (IFM-2009). Medicinrådet inddrager desuden to andre studier, der har undersøgt effekten af BorLenDex.

Vanskeligt at tolke data

Patientpopulationerne i studierne svarer overordnet til patientpopulationen i dansk klinisk praksis, men der er væsentlige forskelle mellem dansk behandlingspraksis og behandlingspraksis i studierne for BorLenDex, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne og fortolke data, påpeger Medicinrådet. Data for både CASSIOPEIA og det studie, der bedst repræsenterer dansk behandlingspraksis, er kendetegnet ved meget få hændelser, hvad angår både overlevelse og progressionsfri overlevelse (PFS), lyder det fra Medicinrådet, som påpeger, at en naiv sammenligning af rater for samlet overlevelse (OS) og PFS efter et til tre år ikke viser væsentlige forskelle. Sikkerhedsprofilerne er også overordnet sammenlignelige, lyder det i anbefalingen.

Medicinrådet påpeger desuden, at thalidomid sjældent bruges til behandling af myelomatose i Danmark på grund af klinisk erfaring med, at den perifere sensoriske neuropati, som nogle patienter udvikler, ofte er irreversibel.

"Disse forbehold afspejles ikke af data fra CASSIOPEIA, hvilket kan skyldes, at thalidomid i studiet gives i kortere tid og i en lavere dosis end i andre behandlingsregimer med thalidomid samt udfordringer forbundet med sammenligning af data på tværs af studier," skriver Medicinrådet.

Medicinrådet anser på den baggrund ikke DaraBorThalDex og det nuværende førstevalg, BorLenDex, som ligeværdige behandlingsalternativer.

Medicinrådet anslår, at cirka 120 danske patienter om året vil være kandiater til DaraBorThalDex. Heraf estimeres det, at omkring ti procent ville modtage behandlingen, hvis den blev godkendt i Danmark.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)