Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinLangtidsoverlevelse vokser voldsomt for myelomatosepatienter

Ifølge Dansk Myelomatose Databases seneste årsrapport medfører nye effektive behandlinger, at langt flere overlever i lang tid. Ifølge professor Torben Plesner er den reelle effekt endda væsentlig større, end tallene viser.

Den seneste årsrapport fra Dansk Myelomatose Database - fra 2019 - peger på, at overlevelsen efter tre og fem år er øget markant i alle aldersklasser.

Overlevelsen er efter tre år steget fra 55 procent i perioden 2008-2011 til 66 procent i perioden 2016-19. Mens overlevelsen efter fem år er steget fra 38 procent i perioden 2008-2013 til 50 procent i perioden 2014-2019.

Den øgede overlevelse ses tilmed i alle landets regioner. Og deler man det op på alder, kan man se, at antallet af patienter under 65 år, som er i live efter tre år, er steget fra 73 procent til 84 procent. Mens femårsoverlevelsen er gået fra 59 procent til 73 procent.

For patienter over 65 år er overlevelsen efter tre år gået fra 46 procent til 58 procent. Mens overlevelsen efter fem år er gået fra 27 procent til 39 procent.

Reel effekt endnu større

Styregruppen beskriver desuden i rapporten, at ”den forventede overlevelse for nydiagnosticerede i dag er yderligere forbedret, fordi flere af de nye effektive lægemidler først blev indført som standardbehandlinger i 2017-2018. Gevinsten af dem er derfor ikke for alvor slået igennem i statistikken endnu.”

At tallene reelt er endnu bedre er overlæge ved hæmatologisk afdeling på Vejle Sygehus og professor ved Syddansk Universitet, Torben Plesner, enig i.

Over for Hæmatologisk Tidsskrift kalder han det for ’en meget flot dækning af feltet’, men understreger, at de reelle tal faktisk er endnu bedre.

”Desværre registrerer databasen kun protokoldeltagelse i første behandlingslinje. Den helt store kliniske forskningsaktivitet på myelomatoseområdet ligger i de senere behandlingslinjer. Hvis den aktivitet blev registret ville aktiviteten se meget bedre ud,” siger Torben Plesner.

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift