Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML... PCDATA invalid Char value 8

CHMP siger ja til at udvide indikationen for Kyprolis

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for medicinske produkter til human anvendelse (CHMP) har givet grønt lys til en udvidelse af markedsføringstilladelsen for den selektive proteasomhæmmer Kyprolis (carfilzomib).

Aktuelt er carfilzomib godkendt i kombination med enten lenalidomid og dexamethason eller dexamethason alene til behandling af voksne patienter med myelomatose, der har fået mindst én tidligere behandling. På et møde sidste år vedtog CHMP at udvide indikationen for carfilzomib således, at præparatet også skal kunne anvendes i kombination med CD-38-antistoffet Darzalex (daratumumab). Den nye indikation for carfilzomib vil herefter komme til at lyde som følger:

Carfilzomib i kombinationen med daratumumab og dexamethason, med lenalidomid og dexamethason eller med dexamethason alene er indiceret til behandling af voksne patienter med myelomatose, der har fået mindst én tidligere behandling.   

Når Europa Kommissionen (EC) har godkendt den udvidede markedsføringstilladelse, vil produktresuméet for carfilzomib blive opdateret.

Udskriv Email

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Diagnostisk Tidsskrift