Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CHMP siger ja til at udvide indikationen for Kyprolis

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for medicinske produkter til human anvendelse (CHMP) har givet grønt lys til en udvidelse af markedsføringstilladelsen for den selektive proteasomhæmmer Kyprolis (carfilzomib).

Aktuelt er carfilzomib godkendt i kombination med enten lenalidomid og dexamethason eller dexamethason alene til behandling af voksne patienter med myelomatose, der har fået mindst én tidligere behandling. På et møde sidste år vedtog CHMP at udvide indikationen for carfilzomib således, at præparatet også skal kunne anvendes i kombination med CD-38-antistoffet Darzalex (daratumumab). Den nye indikation for carfilzomib vil herefter komme til at lyde som følger:

Carfilzomib i kombinationen med daratumumab og dexamethason, med lenalidomid og dexamethason eller med dexamethason alene er indiceret til behandling af voksne patienter med myelomatose, der har fået mindst én tidligere behandling.   

Når Europa Kommissionen (EC) har godkendt den udvidede markedsføringstilladelse, vil produktresuméet for carfilzomib blive opdateret.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift