Nyt studie tester ryghvirvel-operation på myelomatosepatienter

Mikkel Østerheden Andersen.

Mange patienter med myelomatose er plaget af rygsmerter grundet sygdommens angreb på knoglevævet. Et nyt nationalt, tværfagligt projekt skal afklare, om det kan lindre patienternes rygsmerter at få sprøjtet knoglecement ind i de ødelagte hvirvler.

Knap 80 procent af patienter med myelomatose har knoglesygdom i form af knogledestruktion, osteoporose og patologiske frakturer på diagnosetidspunktet, herunder sammenfald af rygsøjlen. Af Dansk Myelomatose Studie Gruppes retningslinjer fremgår det, at patienter med invaliderende fraktursmerter kan opereres med vertebroplastik. Et minimalt invasivt indgreb, hvor kirurgen under lokalbedøvelse sprøjter flydende cement ind i den sammenfaldne ryghvirvel for at stabilisere ryggen og smertelindre. Retrospektive studieopgørelser viser, at en overvejende del af de patienter, som har fået vertebroplastik, har oplevet, at deres smerteniveau er blevet signifikant reduceret, samt at de har bedre mobilitet. Der findes imidlertid ikke solid evidens for effekten af det kirurgiske indgreb hos myelomatosepatienter. Det vil et nyt dansk studie lave om på.

”Vertebroplastik er implementeret for snart 20 år siden, og min erfaring er, at myelomatosepatienter med rygsmerter og mobiliseringsproblemer, oplever markant smertelindring, og får deres mobilitet tilbage efter indgrebet. Men problemet er, at vi ikke har solid evidens for effekten. Vi har alene registerdata at læne os op af. Med projektet ønsker vi at indsamle den viden, der mangler – og forhåbentlig tippe evidenspyramiden med så stort et impact, at vi kan flytte evidensen globalt,” siger Mikkel Østerheden Andersen.

Han tilføjer:

”De senere år er prognosen for patienter med myelomatose blevet markant bedre. Og i dag lever patienterne meget længere, end de gjorde for bare 10-15 år siden. Derfor bliver de også en større og større prioritet at sikre, at de kan leve godt med deres sygdom. Og det gør vi bl.a. ved at forebygge rygsmerter og hjælpe til, at de kan holde sig oprejst og i balance.”

Han er professor og forskningsleder på Rygcenter Syddanmark, og er sammen med professor Niels Abildgaard og overlæge Thomas Lund fra Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital de drivende kræfter bag studiet.

Data fra patienter fra hele landet

Studiet er designet som et randomiseret forsøg, hvor mindst 100 patienter med myelomatose med læsioner i ryggen som følge af deres kræft efter planen skal inkluderes. Alle hæmatologiske afdelinger i Danmark har givet tilsagn om, at de ønsker at bidrage med at henvise potentielle kandidater. Patienterne randomiseres til standard palliativ terapi eller standard palliativ terapi plus vertebroplastik. Patienterne i kontrolarmen kan krydse over i den eksperimentelle arm fire uger efter studiestart. De kirurgiske indgreb i projektet udføres på  Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og på Middelfart Sygehus.   

”Jævnfør tilgængelige registerdata i den nationale rygkirurgiske database er vertebroplastik det rygkirurgiske indgreb, vi foretager, som tilfører patienterne mest værdi overhovedet. Overordnet set oplever patienterne, at deres livskvalitet bliver markant bedre efter indgrebet. Jeg er personlig ikke i tvivl om, at vi gør disse patienter, som ellers har voldsomme rygsmerter og svært ved at stå oprejst, en stor tjeneste ved at tilbyde dem vertebroplastik. Men vi mangler de randomiserede data, for endeligt at kunne drage den konklusion,” siger Mikkel Østerheden Andersen.

Vertebroplastik udføres allerede på de ortopædkirurgiske afdelinger landet over. Indgrebet foretages som oftest på patienter med osteoporose. Jævnfør årsrapporten fra 2019 fra den danske rygkirurgiske database (DaneSpine) findes der således i perioden 2009-2019 præoperative data på 830 patienter, der har fået lavet vertebroplastik på osteoporotisk basis. Der er etårsopfølgning på omkring 60 procent af disse patienter. De sparsomme data til trods konkluderes det i årsrapporten at, ’(…)resultaterne er yderst opløftende. En bedring i EQ-5D fra 0,22 til 0,58 er både statistisk signifikant og klinisk relevant’, lyder det.

En insisterende patient blev startskuddet

I en canadisk systematisk gennemgang af litteraturen, publiceret i maj 2016, blev der identificeret 78 artikler omhandlende data fra omkring 2.500 patienter behandlet med vertebroplastik på baggrund af en malign lidelse, f.eks. myelomatose. De fleste studier havde inkluderet relativt få patienter, men de fandt generelt, at vertebroplastik signifikant reducerede patienternes smerter og deres forbrug af smertestillende medicin. Desuden lød det i konklusionen, at der sjældent var alvorlige komplikationer forbundet med indgrebet. Dette review og en opfordring fra en insisterende patient, blev startskuddet til det aktuelle studie.

”Sidste år publicerede vi en national klinisk retningslinje for behandling af maligne læsioner i rygsøjlen med vertebroplastik. I forbindelse med udarbejdelsen afholdt vi møder, hvor eksperter på området diskuterede indholdet. Der sad en patientrepræsentant med ved møderne, og hun blev ved med at spørge til, hvorfor vi dog ikke kunne skaffe den manglende evidens på området. Hun havde selv haft stor effekt af vertebroplastik, så det måtte da kunne lade sig gøre, mente hun. Og det havde hun jo ret i! Hendes frustration var klart én af grundene til, at vi fik sat projektet i gang,” konstaterer Mikkel Østerheden Andersen.    

Støtte fra Sundhedsstyrelsen og Sygeforsikring Danmark

Vertebroplastik er minimal invasiv kirurgi, som kan foretages på 20 minutter. Som ved al kirurgi er indgrebet behæftet med risici, såsom blødninger, infektioner og nervepåvirkninger.

”Jeg foretrækker at lave vertebroplastik i lokalbedøvelse. For på den måde kan patienterne være med til at guide mig og fortælle, hvis nålen kommer for tæt på en nerve. Indgrebet bliver et samarbejde mellem kirurg og patient. Komplikationer til indgrebet er enormt sjældne, når det udføres på denne måde,” siger Mikkel Østerheden Andersen. 

I tillæg til selve cementeringen af læsionerne i rygsøjlen udtages væv til særlige undersøgelser, der på cellulært niveau skal undersøge, hvorfor sammenfaldene i ryggen hos patienter med myelomatose ikke heler, som det sker ved traumatiske sammenfald hos raske eller patienter med godartet osteoporose.

Sundhedsstyrelsen har støttet studiet med godt 800.000 kroner. Og for ganske nylig har studiet også fået bevilget afgørende finansiel støtte fra Sygeforsikring Danmark samt Sygehus Lillebælts forskningsråd. Mikkel Østerheden Andersen forventer, at studiet kan begynde at rekruttere patienter i foråret 2021, og at de første data vil kunne høstes omkring halvandet år derefter.  

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)