Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Ny genetisk test kan udvælge højrisiko-myelomatosepatienter

Britiske forskere har udviklet en genetisk test, der kan gøre det lettere at identificere patienter med myelomatose, der er i meget høj risiko for, at deres kræft skrider aggressivt frem tidligt.

Udvælgelse af patienter, hvis kræft har genetiske egenskaber med høj risiko, kan hjælpe med at målrette myelomatosebehandling med fokus på hver patients specifikke behov.

I den nye undersøgelse, som er publiceret i Leukemia, har forskerne fra Institute of Cancer Research i London undersøgt 329 patienter på tværs af britiske hospitaler fra fase III-studiet Myeloma XI og set på effektiviteten af en række målrettede behandlinger, herunder Revlimid (lenalidomid), hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose.

Forskerne identificerede patienter med en meget høj risiko ved at analysere mønstre af unormal genaktivitet og genetiske mutationer af deres kræftformer med det formål at finde ud af, om det kunne give ledetråde til, hvor aggressiv personernes kræft var, hvor hurtigt den spredte sig, og om de sandsynligvis ville respondere på behandling med Revlimid.

Resultaterne viser, at myelomatosepatienter, hvis tumorer har en 'ultrahøj risiko'-kombination af genetiske træk, har en særlig aggressiv sygdom, som ikke reagerer tilstrækkeligt på standardbehandling til at holde deres kræft i skak.

En fjerdedel af patienterne, i alt 81, havde kræftformer med den såkaldte SKY92-signatur – et mønster af genaktivitet, der involverer 92 gener, der er knyttet til højrisikostatus. I gennemsnit havde patienter med kræftformer, der havde SKY92-højeksponeret genekspressionssignatur, op til tre gange højere risiko for, at deres kræft vendte tilbage tidligt. De med stærkt genetisk muterede kræftformer (’double-hit cancer’) havde dobbelt så høj risiko for død.

Cirka 10 procent af den samlede patientgruppe havde både SKY92-signatur og genetiske double-hit-træk. Mennesker i denne gruppe havde en meget høj risiko for tidligt, aggressivt sygdomstilbagefald, hvor kræften skrider frem inden for fire år med de nuværende standardbehandlinger – i modsætning til meget længere responser i andre grupper. Patienter med ultrahøj risikosygdom havde 11 gange øget risiko for død sammenlignet med andre patienter.

Næste skridt for de britiske forskere er at kombinere resultaterne fra den nye undersøgelse med den igangværende OPTIMUM-undersøgelse, som vil give mere information om, hvordan man kan skræddersy behandling til patienter med en meget høj risiko baseret på genetisk information.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift