Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Empliciti-Revlimid øger ikke PFS hos nydiagnosticerede myelomatosepatienter

Tilføjelsen af ​​Empliciti (elotuzumab) til behandling med Revlimid (lenalidomid) giver ikke en statistisk signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (PFS).

Det viser resultater fra fase III-studiet ELOQUENT-1, som således ikke opfylder sit primære endepunkt.

ELOQENT er et fase III, randomiseret, open-label forsøg, der har vurderet kombinationen af ​​Empliciti og Revlimid og dexamethason (ERd) over for Revlimid og dexamethason alene (Rd), hos patienter med nydiagnosticeret, tidligere ubehandlet myelomatose, som ikke har gennemgået en transplantation. Formålet med undersøgelsen var at bestemme, om tilføjelsen af ​​Empliciti til Revlimid og lavdosis dexamethason ville forbedre PFS, som var undersøgelsens primære endepunkt. Sekundære slutpunkter inkluderede objektiv responsrate og samlet overlevelse.

Sikkerhedsprofilen for ERd var generelt i overensstemmelse med den kendte profil af behandlingen.

Selvom Bristol Myers Squibb, som er en af udviklerne af Empliciti er skuffede over resultaterne hos nydiagnosticerede patienter, holder firmaet fast i, at ERd-kombinationen stadig er en vigtig behandlingsmulighed i patienter med relaps/refraktær myelomatose.

Virksomheden vil gennemføre en komplet evaluering af ELOQUENT-1-dataene og arbejder på at præsentere resultaterne på et kommende medicinsk møde.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift