Kristian Lunds blog

NGF cytometri er en følsom metode til MRD-opsporing ved myelomatose

Metoden next generation flow (NGF) cytometri er en egnet metode til følsom detektion af minimal restsygdom (MRD) hos myelomatosepatienter.

Det viser resultater fra en prospektiv undersøgelse, der er offentliggjort i HemaSphere.

Tilstedeværelsen af ​​MRD hos patienter med myelomatose er sat i forbindelse med tidlige tilbagefald og dårligere overlevelse. Derfor er der brug for yderst følsomme og pålidelige kvantitative teknikker, der tillader påvisning af et meget lille antal MRD-kloner.

I undersøgelsen blev MRD overvåget hos 52 patienter med vedvarende komplet respons (CR) (≥ to år) efter førstelinjebehandling under anvendelse af NGF cytometri.

Efter en medianperiode på 59 måneder i CR efter førstelinjebehandling blev 56 procent af patienterne fundet MRD-positive. I flere tilfælde var antallet af afvigende celler, der blev påvist af NGF, ganske lavt, idet 45 procent (13/29) var MRD-positive på niveauet 10-5 og 17 procent på niveauet 10-6. Således blev vedvarende MRD på niveauet 10-4 eller højere observeret hos mindre end halvdelen af ​​patienterne (38 procent).

Alle patienter, der fik tilbagefald under opfølgningen, var MRD-positive ved den seneste MRD-vurdering, inklusive patienter med ultralav tumorbelastning. MRD-persistens var forbundet med specifikke fænotype profiler i form af højere niveauer af erythroblaster og tumorassocierede monocytter/makrofager i knoglemarven.

Samlet set konkluderer forskerne bag undersøgelsen, at resultaterne viste, at NGF-metodologien (udviklet af EuroFlow) er en yderst følsom metode til påvisning af meget små resterende klonale celler, der kan forblive i knoglemarven hos behandlede myelomatosepatienter, der opnår vedvarende CR efter førstelinjebehandling. Disse patienter med sjældne resterende afvigende celler er sandsynligvis mere tilbøjelige til at få tilbagefald på trods af dybe og holdbare responser, og de kan derfor styres anderledes ved langvarig behandling, konkluderer forskerne.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift