Kristian Lunds blog

Medicinrådet anbefaler Revlimid-kombi mod myelomatose

Medicinrådet anbefaler lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex) som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Medicinrådet vurderer at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi, når de efterfølgende behandlinger tages i betragtning.

Effekten af behandling med LenDex til progression i populationen er ikke veldokumenteret, og Medicinrådet henstiller derfor til, at behandlingsvarigheden løbende tages op til overvejelse ved anvendelse af LenDex og BorLenDex.

Patientpopulationen med behandlingskrævende knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte udgør ca. 240 patienter årligt. Blandt de nuværende behandlingsmuligheder anvendes oftest en kombination af enten bortezomib, melphalan og prednison (BorMelPred) eller lenalidomid og dexamethason (LenDex). Den mediane overlevelse er ca. tre år.

Medicinrådet har allerede taget stilling til placeringen af BorLenDex i behandlingsvejledningen for knoglemarvskræft. Her er BorLenDex førstevalg til 60 procent af ikketidligere behandlede patienter med knoglemarvskræft, som ikke er kandidater til HDT/STS. LenDex og BorMelPred er ligestillede som andetvalg. 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift